16 September, Štvrtok
 20 °C
TOP

Vláda prerokovala a schválila šesť nariadení, vďaka ktorým vzniknú tri chránené areály, dve prírodné rezervácie a jedna národná prírodná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 1. augusta 2021. Všetky tri chránené areály sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina. Chránený areál Horný tok

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 25. krát. Finančné prostriedky sa využívajú na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich blízkym na celom Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy proti rakovine

Dnes, keď sa mnohí z nás po dlhej prestávke opäť vracajú do chrámov a začínajú navštevovať bohoslužby, sa objavuje príležitosť na dôležitú reflexiu: Akú má pre nás vlastne svätá omša hodnotu? Naše osobné odpovede na túto otázku sa určite budú do nejakej

Posledná aprílová streda už každoročne patrí Medzinárodnému dňu vodiacich psov. Pre nevidiacich znamenajú pomoc, asistenciu, často i most k priateľom či novým známym. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) zastrešuje od roku 2004 zbierku Štvornohé oči, ktorá pomáha dofinancovať prípravu klientov na život

Vrcholný popový fenomén sa objavoval v 60. rokoch doslova všade: V televízii, v inách vo filmových týždenníkoch, na obálkach časopisov, na obaloch jedál, na bábikách, dokonca aj na riadoch a pod. Beatlemánia ovplyvnila účesy a oblečenie, predovšetkým však Beatles spôsobili

Medzinárodný deň Rómov 8. apríl bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie. Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo 7.-12. apríla v roku 1971 v Londýne. Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od sedem do

Pred osemdesiatimi rokmi sa v Rumunskom Găești 6. apríla 1941 narodil George Zamfir. Neskôr svetoznámy hráč na Panovu flautu a skladateľ. Vyštudoval Hudobnú akadémiu v Bukurešti, v roku 1968 už viedol folklórny súbor Ciocirlia. Od 70. rokov bo známy ako výnimočný

V  sezóne 2021 prichádzajú organizátori s niekoľkými novinkami. Jednou z nich je vytvorenie dvoch samostatných líg: Českej a Slovenskej. V predchádzajúcej sezóne do ktorej sa zapojilo viac ako 700 študentov sa konala iba jedna liga do ktorej sa mohli zapojiť žiaci z

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej

Sedem? Osem? Dokonca desať – už sa často uvádza? Nie, je iba jeden div sveta a tým je láska. Doba síce nepraje romantikom a tak lásku zastiera kadečo a kadekto kadečím, ale ona je. Stále je. Mimochodom, je zvláštne a pre