19 Apríl, Piatok
 5 °C
TOP

Hodnota jednej obety

Dnes, keď sa mnohí z nás po dlhej prestávke opäť vracajú do chrámov a začínajú navštevovať bohoslužby, sa objavuje príležitosť na dôležitú reflexiu: Akú má pre nás vlastne svätá omša hodnotu?

Naše osobné odpovede na túto otázku sa určite budú do nejakej miery líšiť. Zamerajme sa však teraz na jednu z dôležitých právd o svätej omši, ktorá platí vždy, aj keď si ju často neuvedomujeme: Že skutočná hodnota svätej omše je nevyčísliteľná. Zahŕňa totiž hodnotu večného života pre každého jedného z nás.

V starom zákone izraelský ľud prinášal Bohu krvavé obety, aby mu takýmto spôsobom vzdával vďaky a odprosoval ho za svoje hriechy – „lebo mzdou hriechu je smrť“ (Rim 6, 23). Keďže obeta reprezentovala človeka, ktorý ju prinášal (spolu s celou jeho rodinou), mohli Izraeliti takýmto zástupným spôsobom vlastne obetovať Bohu samých seba.

Takáto obeta však nikdy nemohla byť postačujúca k našej spáse. Preto neskôr prišiel na Zem samotný Boh, ktorý sa stal človekom a priniesol seba samého ako dokonalú obetu. Ježiš sa celý daroval Bohu Otcovi na odpustenie našich hriechov, a celý sa daruje aj nám v Eucharistii.

Svätá omša je preto pre nás jedinečnou príležitosťou, kedy môžeme aj my naplniť najhlbší zmysel svojej existencie. Prostredníctvom Ježiša môžeme chváliť Boha Otca, vzdávať mu vďaky, a celí sa mu darovať.

Zároveň môžeme pri nej Bohu klásť na oltár aj všetky svoje radosti, bolesti, či prosby. Preto bola v Cirkvi ustanovená prax tzv. omšových milodarov, alebo intencií, ktoré kňazovi umožňujú obetovať sv. omšu na konkrétny úmysel niektorého z veriacich.

V žiadnom prípade tu však nejde o akési „kupovanie si“ svätej omše. Poskytnutie milodaru má byť z našej strany vždy predovšetkým vyjadrením vďaky, a formou našej účasti na obete svätej omše.

U prvých kresťanov bolo napríklad bežné, že na bohoslužby prinášali chlieb a víno, aby tieto ich dary mohli byť obetované Bohu a následne rozdané účastníkom liturgie a chudobným. Táto konkrétna prax síce z Cirkvi postupne vymizla, no prinášanie obetných darov (okrem hostií a vína najmä v podobe peňažných milodarov) zostalo zachované dodnes. Môže byť pre nás príležitosťou, ako prežívať svätú omšu aktívnejšie, a ako si hlbšie uvedomovať svoju osobnú účasť na tejto obete – a tiež jej nekonečnú hodnotu.

Požiadať o odslúženie svätej omše môžete aj prostredníctvom nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na webovej stránke: www.omsovymilodar.sk.

Zdroj: ACN

Odoslať komentár