03 Júl, Nedeľa
 15 °C
TOP

Vedci a vedkyne predpokladajú, že technologický pokrok v blízkej budúcnosti prinesie dobu, v ktorej budú technológie schopné s ľuďmi viesť čoraz zložitejšie rozhovory. Na túto éru sa pripravujú aj odborníci a odborníčky z oblasti informatiky a jazykovedy z 52 krajín,

Mladých ľudí, ktorí majú neustály hlad po vedomostiach a chuť zoznámiť sa s vedeckým prostredím, pozýva aj tento rok Slovenská akadémia vied do svojich laboratórií. Občianske združenie All4Science, ktoré spája popularizátorov z radov vedcov SAV tam organizuje 2. ročník Letnej

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej

Ochranári v Severnom Porýní - Falcku a v Sársku oznámili, že tamojšia populácia rysov, ktoré pochádzajú zo Slovenska, má potomstvo. Vlani Národná zoologická záhrada Bojnice spolu s partnermi vypustila v rámci projektu LIFE Luchs v poradí ôsmeho rysa ostrovida do voľnej

Čoraz viac druhov zvierat vymiera v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva a odlesňovania. Tempo ich exodu vyráža dych, vyplýva z aktuálnej správy o ochrane druhov, ktorú vypracovala environmentálna organizácia WWF (Svetový fond na ochranu prírody). V prípade druhovej ochrany sa už tisíce zvierat nachádzajú