03 Marec, Nedeľa
 17 °C
TOP

Európska vesmírna agentúra (ESA) ocenila Jána Baláža z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, v. v. i., (ÚEF SAV, v. v. i.) za jeho výnimočný príspevok k misii JUICE. Sonda JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) v hodnote 1,6 miliardy eur

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s pokračovaním úspešnej populárno-náučnej publikácie o klimatickej zmene. Brožúra Zmena klímy II. nadväzuje na predchádzajúce dielo vydané v roku 2022 a predstavuje súčasné vedecké poznatky o fenoméne klimatickej krízy z pohľadu spoločenských vied. Publikácia vznikla

Medzinárodný tím botanikov už mnoho desiatok rokov študuje a mapuje vegetáciu arktickej oblasti. Ekologické a stanovištné charakteristiky rastlinstva zaznamenávajú v unikátnej mape, ktorú sprístupňujú širokej vedeckej obci skúmajúcej túto oblasť Zeme. Spoluautorom novej vegetačnej mapy Arktídy je aj botanik Slovenskej

Slovenská toxikologička Helena Kanďárová z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV, v. v. i.) získala prestížnu cenu EUROTOX Award Lecture. Ocenenie udeľuje Federácia európskych toxikológov a toxikologických spoločností EUROTOX vedcom a vedkyniam, ktorí svojím výnimočným úsilím prispeli

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s jedinečnou publikáciou Zmena klímy I., ktorá zrozumiteľne a na základe vedeckých faktov vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy. Jej autormi sú slovenskí vedci a vedkyne zo všetkých troch vedných oddelení SAV, ktorí sa spojili, aby

Materiáloví vedci a virológovia zo Slovenskej akadémie vied sa spojili v boji proti patogénom a skonštruovali prototyp veľkokapacitnej čističky vzduchu, ktorá ničí vírusy a baktérie pomocou horúceho vzduchu. Technické riešenie je vhodné pre ľudí aj zvieratá. Prístroj, ktorý vedci vyvinuli, negeneruje

Biológovia z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV, v. v. i.) nadviazali bohatú spoluprácu s vedcami z University of Rosario v Bogote a spoločne študujú ektomykorízne huby v tropických ekosystémoch kolumbijských Ánd. „Zameriavame sa na druhovo

Vedci a vedkyne predpokladajú, že technologický pokrok v blízkej budúcnosti prinesie dobu, v ktorej budú technológie schopné s ľuďmi viesť čoraz zložitejšie rozhovory. Na túto éru sa pripravujú aj odborníci a odborníčky z oblasti informatiky a jazykovedy z 52 krajín,

Mladých ľudí, ktorí majú neustály hlad po vedomostiach a chuť zoznámiť sa s vedeckým prostredím, pozýva aj tento rok Slovenská akadémia vied do svojich laboratórií. Občianske združenie All4Science, ktoré spája popularizátorov z radov vedcov SAV tam organizuje 2. ročník Letnej

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej