13 Apríl, Utorok
 3 °C
TOP

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej

Ochranári v Severnom Porýní - Falcku a v Sársku oznámili, že tamojšia populácia rysov, ktoré pochádzajú zo Slovenska, má potomstvo. Vlani Národná zoologická záhrada Bojnice spolu s partnermi vypustila v rámci projektu LIFE Luchs v poradí ôsmeho rysa ostrovida do voľnej

Čoraz viac druhov zvierat vymiera v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva a odlesňovania. Tempo ich exodu vyráža dych, vyplýva z aktuálnej správy o ochrane druhov, ktorú vypracovala environmentálna organizácia WWF (Svetový fond na ochranu prírody). V prípade druhovej ochrany sa už tisíce zvierat nachádzajú