21 Máj, Utorok
 23 °C
TOP

Rozpoznajte symptómy chronického stresu

So stresujúcimi situáciami sa stretáva každý z nás takmer denne. Podľa štatistík je stres významným faktorom vzniku mnohých, najmä takzvaných civilizačných ochorení, kde najvýznamnejší podiel tvoria kardiovaskulárne a onkologické ochorenia.

Stres však podľa odborníčky nemusíme vnímať len ako nevyhnutné zlo. „Je prirodzenou reakciou nášho tela v krízových situáciách a pomáha nám čeliť nebezpečenstvu, alebo sa mu vyhnúť,“ hovorí Mgr.Blažová z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave a objasňuje, že pri stresovej reakcii dochádza v našom organizme k vyplavovaniu viacerých hormónov: adrenalínu, noradrenalínu, kortizolu, dopamínu, ktoré nám pomáhajú zvládať rôzne príjemné aj menej príjemné situácie, pričom medzi fyzické prejavy pri vyplavení „stresových“ hormónov patrí: zvýšený krvný tlak, zrýchlený srdcový tep, zvýšená svalové napätie, potenie, príval energie. „Stres sa stáva rizikom pre naše duševné aj fyzické zdravie v prípade, ak trvá dlho, opakuje sa, teda stáva sa chronickým a dochádza k možnosti vzniku psychosomatických ochorení,“ približuje odborníčka.

Príčiny stresu:

-nadmerná pracovná záťaž,

-zdravotné problémy,

-problémy v osobnom živote,

-nepriaznivá ekonomická situácia,

-ťažké životné udalosti – napríklad strata blízkej osoby,

-sociálny a spoločenský tlak,

-štúdium, skúšky v škole.

Symptómy chronického stresu

Symptómy chronického stresu sa prejavia v oblasti fyzickej, emocionálnej a behaviorálnej, teda v oblasti správania. Najčastejšie sú to: bolesti hlavy, nevoľnosť, hnačky, bolesť na hrudi, stuhnuté svalstvo, tiky, brnenie v končatinách, sťažené plytké dýchanie, podráždenosť, hnev, frustrácia, problémy s koncentráciou, zabúdanie, pocit neistoty, bezmocnosti, ohrozenia, panika, prejedanie sa alebo nechuť do jedla, vyhýbanie sa zodpovednosti, problémy so spánkom, agresivita, výbuchy hnevu, častý plač, vyhýbanie sa spoločnosti.

Takto môžeme predchádzať stresu

-Pohybová aktivita prospieva nášmu srdcu a cievam, tiež zlepší krvný obeh a podporí uvoľňovanie endorfínov, čo spôsobuje zlepšenie nálady. Samotná pohybová aktivita slúži aj ako rozptýlenie a pomáha nám vymaniť sa z cyklu negatívnych myšlienok. Vyberajme si taký druh pohybu, ktorý nám spôsobuje radosť.

-Dostatok spánku je veľmi dôležitý pre naše telesné a rovnako aj pre naše duševné zdravie. Mali by sme si dopriať 7 až 8 hodín spánku.

-Pravidelný a vyvážený stravovací režim zahŕňajúci pestrú stravu bohatú na dôležité živiny je dobrým základom a predpokladom, že naše telo aj psychika zvládnu záťaž, ktorá je na nás kladená v pracovných povinnostiach aj v osobnom živote.

-Sociálna podpora v zmysle zdieľania svojich pocitov s blízkym človekom, prípadne v spoločenstve ľudí s podobnými životnými situáciami nám pomôže odbúrať stres a ľahšie sa vyrovnať s ťažkosťami, ktoré prežívame.

-Plánovanie a organizácia času sú potrebné pre lepšie zvládanie našich povinností v práci, v škole, či v domácnosti. Vhodnejšie je ak si stanovíme menšie, čiastkové a reálne ciele, aby sme sa vyhli zbytočnému stresu z veľkého objemu práce, ktorý ani nie sme schopní vykonať.

Ak stres už nezvládame

Nie vždy je podľa odborníkov možné zvládnuť stresujúce životné udalosti pomocou zlepšenia životného štýlu a s podporou našich blízkych. V takomto prípade odporúčajú vyhľadať odbornú pomoc psychológa, alebo psychiatra.

Zdroj informácií (RÚVZ) v Bratislave / Fb

zdroj foto keilasmile24 pixabay

Odoslať komentár