16 Jún, Nedeľa
 17 °C
TOP

Je iba jeden div sveta

Sedem? Osem? Dokonca desať – už sa často uvádza? Nie, je iba jeden div sveta a tým je láska. Doba síce nepraje romantikom a tak lásku zastiera kadečo a kadekto kadečím, ale ona je. Stále je.

Mimochodom, je zvláštne a pre ľudstvo tak typické, že symbol lásky vzišiel z nenávisti. Asi v súčasnosti najvzývanejší symbol lásky zišiel kedysi zo sveta sťatím hlavy. Pre to, čo si myslel a preto, že si myslel niečo iné, ako sa vtedy myslieť malo. Ešteže sa dnes nestína, to by padalo denne hláv!

Claudius II. bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Zastával názor, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť. Preto zakázal vojakom uzatvárať manželstvá. Kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Cisárovi dal rebelujúceho kňaza uväzniť. Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. februára 269 kat mečom ukončil jeho život.

Na Via Flaminio pri známom Mulvijskom moste ho sťali. (Most v severnom Ríme je jeden z najdôležitejších mostov cez rieku Tiber.) Pred svojou popravou stihol Valentín prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy, dokonca zamiloval. Jej otca, Asteria, uzdravenie dcéry presvedčilo o moci Ježiša Krista a s celou svojou rodinou sa mu dal pokrstiť. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou smrťou poslal Valentín dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ Neskôr traja učeníci Valentínovo telo previezli do svätcovho rodného mesta Terni (Umbria), kde ho aj pochovali a nad jeho hrobom postavili jemu zasvätenú baziliku (tam, avšak v chráme prestavanom v 17. storočí odpočívajú dodnes). Na podnet pápeža Pavla V. sa v roku 1605 uskutočnil archeologický prieskum, pri ktorom boli pozostatky svätého Valentína objavené. Lebka bola oddelená od trupu čo dosvedčovalo usmrtenie sťatím.

No, toľko o Valentínovi – o symbole lásky, o oddanosti, vernosti, nezlomnosti. Vidíte v tom niekde – dnešným slovom – biznis? Je to predsa jediný div sveta – láska. Deň lásky.

Ilustr. Foto: Mulivijský most

Odoslať komentár