30 Január, Pondelok
 3 °C
TOP

Na základnej škole s materskou školou v Hladovke realizujú pod hlavičkou Komenského inštitútu projekt s názvom Nech ruky dokážu, čo srdce miluje. Deti v hladovskej škole sa celoročne venujú rozvoju jemnej motoriky a učeniu sa tradičných remesiel Goralov hornej Oravy. Viac

Osadením prvej info tabule spúšťa oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany projekt Okná do histórie. Jeho zámerom je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta informácie o dominantách a pamätihodnostiach mesta aj s pohľadom na ich niekdajší vzhľad. „Okná do minulosti realizujeme v

Vianoce patria na Slovensku k najkrajším, najobľúbenejším a najvýznamnejším sviatkom v roku a sú bohaté na rozličné ľudové zvyky a tradície, ktoré ešte podčiarkujú ich čarovnú atmosféru. Na Štedrý deň sa tešíme všetci, bez rozdielu veku. Stretne sa celá rodina a

V múzeu máp sprístupnili prvú špecializovanú výstavu na tému Vojenská história. Vystavujú unikátne mapy z medzivojnového obdobia, či kartografickú súpravu, ktorú v bojoch potreboval každý dôstojník. Vojenské zbierkové predmety si môžu návštevníci vyskúšať v Slovenskom múzeu máp do 15. decembra. Slovenské

Stredisko lavínovej prevencie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Horskej záchrannej služby, je v hľadáčiku turistov najmä v zimnom období. V týchto dňoch oslávilo 50. výročie svojho vzniku. „Lavíny predstavujú v zimnom období pre návštevníkov hôr najväčšie nebezpečenstvo. Zasypaná osoba má po 15

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) vydal Správu o stave planéty 2022, ktorá odhaľuje alarmujúci pokles početnosti populácií voľne žijúcich živočíchov v priemere o 69 %, a to za obdobie kratšie ako jeden ľudský život. „Čelíme súbežne dvom krízam – ľudskou

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú formu etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť realite cez skúsenosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. V prvej etape projektu občianske

Študenti z regiónu Dolného Žitného ostrova v spolupráci s lektormi vytvorili v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SEV SAŽP) Dropie funkčnú dažďovú záhradu, ktorá bude zároveň slúžiť ako príkladný adaptačný prvok. Prezentovať ju budú individuálnym návštevníkom, ako aj

Slovenská toxikologička Helena Kanďárová z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV, v. v. i.) získala prestížnu cenu EUROTOX Award Lecture. Ocenenie udeľuje Federácia európskych toxikológov a toxikologických spoločností EUROTOX vedcom a vedkyniam, ktorí svojím výnimočným úsilím prispeli

Jesenná sezóna zážitkových prehliadok po názvom Piešťany podľa Wintera sa začína 15. októbra a bude pokračovať každú sobotu až do začiatku decembra. Prechádzky po meste s audiohrou v slúchadlách a živými výstupmi hercov v dobových kostýmoch prenesú účastníkov prehliadky o