02 December, Piatok
 1 °C
TOP

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) vydal Správu o stave planéty 2022, ktorá odhaľuje alarmujúci pokles početnosti populácií voľne žijúcich živočíchov v priemere o 69 %, a to za obdobie kratšie ako jeden ľudský život. „Čelíme súbežne dvom krízam – ľudskou

Študenti z regiónu Dolného Žitného ostrova v spolupráci s lektormi vytvorili v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SEV SAŽP) Dropie funkčnú dažďovú záhradu, ktorá bude zároveň slúžiť ako príkladný adaptačný prvok. Prezentovať ju budú individuálnym návštevníkom, ako aj

Drop veľký je najväčší lietajúci európsky vtáčí druh. Na Slovensku bol kedysi bežný, no dnes patrí medzi naše najviac ohrozené druhy a jeho hniezdenie je mimoriadne vzácne. Pravidelne sa vyskytuje už len na jedinej lokalite, na hraniciach Slovenska, Rakúska a

Naša najväčšia mačkovitá šelma - rys kedysi obýval celú Európu, od severu po juh, dokonca vrátane Veľkej Británie či Írska. Zhruba v prvej polovici 20. storočia však na väčšine kontinentu vyhynul. V Karpatoch sa však populácia rysa udržala. Mali by

Pri výletoch do prírody sa môže stať, že stretnete medveďa hnedého. Ako sa v takejto situácii správať, čo robiť, radia odborníci zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť a stretnúť sa s ním nemusí znamenať, že

Mokrade zadržiavajú obrovské množstvá skleníkových plynov a patria k najpestrejším typom ekosystémov. Viaže sa na ne množstvo vzácnych a ohrozených druhov a poskytujú rad ekosystémových služieb prospešných pre celé ľudstvo. Napriek tomu ich počty ubúdajú a to aj na Slovensku,

Aj v zimnom období môžeme na nočnej oblohe pozorovať nebeské divadlo. Tentokrát sa môžeme tešiť na meteorický roj Kvadrantíd, ktorého maximum nastane 3. januára. V nadchádzajúcich dňoch budeme mať vynikajúce podmienky na pozorovanie každoročného meteorického roja Kvadrantíd, ktorý je činný od

Mineralógovia z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied sa postarali o nový objav na našom území. V rudných žilách v okolí Dobšinej v Rožňavskom okrese totiž objavili nový minerál – dobšináit. Ide v poradí o 23. nový minerál nájdený

Začiatkom augusta môžeme na nočnej oblohe pozorovať každoročne sa opakujúce nebeské divadlo – meteorický roj Perzeíd. Maximálnu frekvenciu, približne 45 meteorov za hodinu, dosiahnu 12. augusta 2021. Mesiac bude pozorovanie rušiť iba minimálne. Meteorický roj Perzeíd je činný od poslednej dekády

Vláda prerokovala a schválila šesť nariadení, vďaka ktorým vzniknú tri chránené areály, dve prírodné rezervácie a jedna národná prírodná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 1. augusta 2021. Všetky tri chránené areály sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina. Chránený areál Horný tok