20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Publikácia o klimatickej zmene má pokračovanie

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s pokračovaním úspešnej populárno-náučnej publikácie o klimatickej zmene. Brožúra Zmena klímy II. nadväzuje na predchádzajúce dielo vydané v roku 2022 a predstavuje súčasné vedecké poznatky o fenoméne klimatickej krízy z pohľadu spoločenských vied. Publikácia vznikla v rámci edície Otvorená akadémia a je voľne dostupná v online podobe na stránke SAV.

Široká aj odborná verejnosť má vďaka brožúre možnosť spoznať dôležitú časť mozaiky obrazu klimatickej krízy, kde hlavnú rolu hrá človek. Čitateľov a čitateľky čakajú kapitoly z filozofie, sociológie, psychológie, ekonómie, prognóz, ale aj histórie, humánnej geografie, antropológie či ľudskoprávnej oblasti. „Touto brožúrou chceme ukázať, čo spoločenskovedné disciplíny môžu ponúknuť nielen v porozumení, ale aj v riešení klimatickej zmeny. Dnes už totiž vieme, že problém nemožno riešiť izolovane, bude dôležitá spolupráca rôznych vedeckých disciplín, ale aj sektorov,” predstavil úmysel publikácie jeden zo zostavovateľov, psychológ Jakub Šrol, z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Ponúkajú jedinečný pohľad

Publikácia prináša jedinečný pohľad aj na to, ako dnes mnohé komunity doma i vo svete poznajú zvuk, pachuť, či pach klimatickej zmeny. Pozerá sa aj do budúcnosti, definuje možnosti a dokonca príležitosti pre svet, kde je klimatická kríza realitou, ktorej dokážeme čeliť. Autorský kolektív nastoľuje tiež otázku, či budeme v boji proti klimatickej zmene schopní prijať také opatrenia, ktoré budú nielen účinné, ale aj spravodlivé naprieč geografickými regiónmi a sociálnymi vrstvami. Odborníci a odborníčky z SAV opakovane apelujú aj na dôležitosť občianskeho aktivizmu. Ten sa totiž ukazuje ako kľúčové východisko, predovšetkým, ak uznáme slovo spoločenských vied nielen v dialógu o klimatickej zmene a budúcnosti, ale hlavne v našich činoch. „Nechceli sme, aby publikácia vyznievala pesimisticky, aj keď optimizmus by bol naivný. Ako psychologička presadzujem prístup aktívnej nádeje. Ako jednotlivci, ale aj spoločnosť sa musíme zamýšľať nad tým, v akom svete chceme žiť my a ďalšie generácie. Nezostať však len pri fantázii, ale konať, dožadovať sa, aby sa prijímali systémové opatrenia. Mali by sme v sebe hľadať energiu byť súčasťou riešenia, nie len súčasťou problému,” doplnila psychologička Mgr. Miroslava Šudila Žilinská z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i..

Všetky doteraz vydané populárno-náučné publikácie nájdu záujemcovia na stránke Otvorenej akadémie – https://otvorenaakademia.sav.sk/ v časti „VYSVETĽUJEME“.

Odoslať komentár