20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Aká je budúcnosť Dobšinskej ľadovej jaskyne?

Bude Dobšinská ľadová jaskyňa aj v budúcnosti ľadovou? Odpovede na túto otázku hľadá rozsiahly multidisciplinárny výskum slovenských vedcov a vedkýň už desaťročia. Získané dáta zatiaľ hovoria o tom, že množstvo ľadovej masy v jaskyni odbúda, aj pribúda.

Unikátne miesto objavili Eugen Ruffínyi, András Mega a Gustáv Lang z Dobšinej, ktorí sa do „ľadovej priepasti“ za asistencie ďalších pomocníkov, zväčša baníkov, ako prví odvážili 15. júna 1870. „Po detailnejšom geodetickom zameraní sa počiatočné odhady množstva ľadu v jaskyni ukázali prekvapivo presné: objemom 115 – 120 tisíc metrov kubických, ktorý bol v roku 1995 spresnený modernejšími metódami na 110 tisíc m3, patrí jaskyňa medzi najväčšie na svete. Súčasný ľad má maximálnu hrúbku okolo 25 metrov,“ upresnil Ján Madarás, riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i. Meraním izotopov vodíka a kyslíka v ľade a rádiouhlíkovým datovaním zamrznutých tiel netopierov a ich trusu prišiel kolektív pod vedením Rastislava Milovského z detašovaného pracoviska Ústavu vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici v roku 2019 so zásadným zistením. Najstarší ľad v jaskyni má okolo 2600 rokov. Jaskyňa je tak otvorenou knihou histórie vývoja prostredia a klímy a je podľa odborníkov na mieste otázka, či súčasná zmena klímy vplýva aj na ľad v Dobšinskej ľadovej jaskyni. „Prvé georadarové merania hrúbky a charakteristiky ľadu máme z roku 1995. V porovnaní s výsledkami pravidelných meraní od sezóny 2011/2012 nastal v niektorých častiach jaskyne úbytok ľadu o 1-2 metre, ale v iných ho pribudlo. V čase objavu bola zaľadnená aj vstupná časť jaskyne, kde sa dnes ľad nenachádza. Bolo to podmienené úpravou vstupného priestoru, aj stavom vegetácie. Naopak, súvislá vrstva ľadu s hrúbkou niekoľkých metrov sa nachádza v súčasnosti v spodných častiach jaskyne, ktoré v čase objavu zaľadnené neboli,“ vysvetľuje Ján Madarás.

V jaskyni sa dnes aplikuje celý súbor geodetických a geofyzikálnych meraní, pretože ľad sa dynamicky vyvíja, reaguje na sezónne zmeny, pohybuje sa, topí, narastá, sublimuje. „Účelom meraní je zistenie hrúbky a objemu ľadového masívu v rôznych častiach jaskyne, zaznamenávanie zmien hrúbky ľadu na rovnakých stanovištiach – dynamika ľadu, jeho topenie, alebo pribúdanie v rôznych častiach jaskyne. V sezóne 2019 /2020 napríklad v Malej sieni (bližšie k východu z jaskyne) ubudlo 127 m3 ľadu, ale vo Veľkej sieni ho pribudlo 84 m3,“ dodáva geológ.

Aj keď monitoring ľadu nie je ešte časovo dlhý, dá sa podľa odborníkov konštatovať, že kondícia ľadu v jaskyni je zatiaľ stabilná.

autor foto: Katarína Pukanská, Ema Nogová

Odoslať komentár