20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Vedci zo SAV vyvinuli veľkokapacitnú čističku vzduchu

Materiáloví vedci a virológovia zo Slovenskej akadémie vied sa spojili v boji proti patogénom a skonštruovali prototyp veľkokapacitnej čističky vzduchu, ktorá ničí vírusy a baktérie pomocou horúceho vzduchu. Technické riešenie je vhodné pre ľudí aj zvieratá.

Prístroj, ktorý vedci vyvinuli, negeneruje škodlivé žiarenie, nevytvára ozón, ani v sebe neuchováva filtračné materiály, v ktorých by sa mohli zachytávať patogény nebezpečné pre servisnú obsluhu. Využitie nájde v uzavretých priestoroch, v ktorých je vysoká koncentrácia ľudí, napríklad v koncertných sálach, športových halách, nemocničných zariadeniach alebo školách.

Veľkokapacitná čistička pracuje na princípe rýchleho ohrevu vzduchu na vysokú teplotu až do 200°C. „Pri čistení vzduchu sme limitovaní. Môžeme použiť UV žiarenie alebo ísť chemickou cestou, ale tieto metódy sú pri väčších priestoroch málo účinné. Jednou z najefektívnejších ciest inaktivácie vírusu je práve tepelné zohrievanie. Bežne sa v laboratóriách používa teplota 50-60 stupňov po dobu 15 až 30 minút, pri 70-tich stupňoch dochádza k inaktivácii vírusu už v priebehu niekoľkých minút. Zvyšujúcou sa teplotou teda vieme skracovať čas, za ktorý sa vírusy inaktivujú. Pri teplotách nad 100 stupňov sa môžeme už baviť o sekundách,“ vysvetľuje Juraj Kopáček, riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i., v ktorom simulovali teploty spôsobujúce inaktiváciu modelového vírusu.

Výhodou technického riešenia prototypu čističky z dielne SAV je vysoká prietoková kapacita zariadenia s minimálnymi energetickými nárokmi. Merania potvrdili, že pri objeme 2m3, teplote 150°C a minimálnom čase zotrvania vzduchu na tejto teplote 5 sekúnd dokáže čistička efektívne vyčistiť do 200 m3 vzduchu za hodinu. „Efektívnu výmenu tepla medzi vchádzajúcim kontaminovaným a vychádzajúcim vyčisteným vzduchom zabezpečuje naša inovatívna patentovaná konštrukcia viacnásobných tvarových výmenníkov. To vytvára dobré ekonomické predpoklady na jej nepretržitú prevádzku,“ vysvetľuje František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Zariadenie nepotrebuje obsluhu, po zapnutí sa postupne teplotne stabilizuje a môže pracovať autonómne a nepretržite aj vzhľadom na nízku hlučnosť (pod 40 dB).

Do vývoja novej čističky vzduchu sa zapojil Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. a Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

autor foto Katarína Gáliková

Odoslať komentár