15 Jún, Sobota
 13 °C
TOP

Unikátna publikácia o klimatickej zmene

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s jedinečnou publikáciou Zmena klímy I., ktorá zrozumiteľne a na základe vedeckých faktov vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy. Jej autormi sú slovenskí vedci a vedkyne zo všetkých troch vedných oddelení SAV, ktorí sa spojili, aby širokej laickej i odbornej verejnosti, ale aj zástupcom politického a verejného života priniesli súhrnné vedecké dáta o klimatickej zmene.

Naša generácia je očitým svedkom dôsledkov ľudskej aktivity na Zemi. Klimatická zmena sa stala každodennou realitou, s ktorou musíme zápasiť. Odborníci na celom svete upozorňujú, že stojíme pred závažnými zmenami a krízou v životnom prostredí. Pre lepšie pochopenie procesov klimatickej zmeny a orientáciu v množstve informácií, ktoré s problematikou klimatickej krízy súvisia, pripravili vedci SAV v rámci edície Otvorená akadémia populárno-vedeckú publikáciu Zmena klímy. V týchto dňoch vyšiel jej prvý diel, ktorý sa venuje širšiemu pohľadu na problém – skúma zmeny klímy od astrofyziky cez geológiu, hydrológiu, klimatológiu, krajinnú ekológiu či geografiu. Autori kládli dôraz aj na to, prečo neveríme, respektíve nevnímame klimatickú zmenu a načrtli prognózu ďalšieho možného vývoja. „Musíme sa konečne začať zamýšľať nad tým, čo ako ľudstvo robíme zle a ako sa následne naša planéta správa,“ vysvetľuje iniciátor myšlienky na prípravu a vydanie publikácie, zároveň jej editor a spoluautor Pavol Siman. „Človek zhruba od polovice minulého storočia výrazne zasahuje do všetkých sfér Zeme a stal sa hybnou planetárnou silou. Musíme si uvedomiť, že vývoj Zeme sa dial milióny až miliardy rokov a človek za posledných približne 70 rokov vniesol do tohto systému chaos,“ vysvetľuje vedec a dodáva, že ľudstvo je zároveň tou silou, ktorá pri klimatickej kríze môže rozhodnúť, či ako druh prežije, alebo skončí ako množstvo iných živočíšnych druhov, ktoré sa prebiehajúcim zmenám na planéte Zem nedokázali prispôsobiť. „Ak máme pre nápravu Zeme niečo urobiť, musíme začať od seba, od každého z nás,“ uzatvára Pavol Siman.

Publikácia Zmena klímy I. je komplexným textom, v ktorom čitatelia a čitateľky nájdu relevantné informácie o fyzikálnych javoch spôsobujúcich zmenu klímy, o biologicko-ekologických fenoménoch vplývajúcich na živú prírodu a v neposlednom rade aj o dôsledkoch pôsobiacich na človeka a reakciách, ktoré vyvolávajú v spoločnosti. Publikácia je voľne prístupná online na stránke SAV a záujemcovia si ju môžu čítať vo svojich smart zariadeniach aj po oskenovaní QR kódu.

Publikácia s množstvom grafických aj obrazových prvkov je písaná populárno-náučnou formou, určená je pre širokú verejnosť. Medzi vypracovanými témami nechýba ani problematika kolobehu uhlíka, slnečnej aktivity a globálneho otepľovania či vzostupu morskej hladiny. Čitatelia sa dozvedia aj o úlohe lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene, vzťahu pôdy, vegetácie a atmosféry či výzvach pre výskum a verejnú politiku, ktoré prichádzajú s klimatickou zmenou.

Rôznym odborným pohľadom na klimatickú zmenu zodpovedá aj rozdelenie publikácie do 10 kapitol, ktoré majú svojich odborných garantov.

Druhý diel publikácie chcú autori venovať psychologickému, filozofickému a sociologickému aspektu vnímania zmeny klímy. „Pripravujeme aj námet na tretí diel, kde sa chceme pozrieť na ochranu krajiny a ďalšie otázky súvisiace so zachovaním nášho životného prostredia,“ avizuje Pavol Siman.

Informácie a foto poskytla SAV.

Odoslať komentár