16 Apríl, Utorok
 9 °C
TOP

Zapíš sa do Letnej školy mladých vedcov 2021

Mladých ľudí, ktorí majú neustály hlad po vedomostiach a chuť zoznámiť sa s vedeckým prostredím, pozýva aj tento rok Slovenská akadémia vied do svojich laboratórií. Občianske združenie All4Science, ktoré spája popularizátorov z radov vedcov SAV tam organizuje 2. ročník Letnej školy mladých vedcov 2021.

Letnej školy mladých vedcov sa môžu zúčastniť žiačky a žiaci vo veku od 10 do 15 rokov a získať tak príležitosť prehĺbiť si zábavnou formou poznatky a nadobudnúť praktické zručnosti z oblasti biológie, chémie, fyziky, informatiky a programovania. Registrácia je otvorená do 15. júna 2021. „Stretnutia s reálnymi vedcami, ktorí robia skutočnú vedu sú najdôležitejšie práve v mladosti, lebo vtedy si vytvárame vzory. Keď vedecký pracovník dieťa zaujme, takáto skúsenosť môže v žiakovi do významnej miery naštartovať svoj spôsob uvažovania, ktorý bude blízky racionalite a možno bude mať aj naštartovanú cestu a povie si – tadeto chcem ísť, lebo sa mi to páči,“ zdôraznil predseda SAV Pavol Šajgalík, podľa ktorého je práca so žiakmi základných škôl jedna z najdôležitejších popularizačných aktivít SAV.

Pre mladých výskumníkov nachystali pútavé aktivity

Mladí výskumníci budú podľa svojich preferencií rozdelení do malých skupín. Pod vedením vedcov z ústavov SAV budú pracovať na vlastných projektoch, realizovať experimenty v laboratóriách a prezentovať svoje vedecké výsledky na záverečnej absolventskej konferencii. „Žiaci budú môcť napríklad naprogramovať robotickú hlavu, zostrojiť aparatúru na chemické vyvíjanie vodíka, premieňať plastový odpad na nanovlákna, pozorovať baktérie, proteíny či bunkové kultúry pod mikroskopom, skúšať vlastnosti kovov aj raziť mince,“ vysvetlil člen organizačného tímu Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a dodal, že súčasťou Letnej školy mladých vedcov je aj bohatý večerný program.

Podmienkou účasti na Letnej škole mladých vedcov je vyplnenie prihlasovacieho formulára na stránke https://www.all4science.sk/prihlasovaci-formular/ a opísanie vlastnej predstavy vedeckého projektu. Zástupcovia SAV následne prihlášky posúdia a vyberú 15 žiakov, ktorí si v termíne od 19. do 23. júla 2021 vyskúšajú prácu v skutočnom vedeckom laboratóriu.

Letná škola mladých vedcov 2021 bude prebiehať za dodržania platných epidemiologických opatrení.

Odoslať komentár