21 Máj, Utorok
 23 °C
TOP

Vedkyňa zo Slovenskej akadémie vied získala ocenenie

Slovenská toxikologička Helena Kanďárová z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV, v. v. i.) získala prestížnu cenu EUROTOX Award Lecture. Ocenenie udeľuje Federácia európskych toxikológov a toxikologických spoločností EUROTOX vedcom a vedkyniam, ktorí svojím výnimočným úsilím prispeli do výskumu v oblasti toxikológie liečiv či chemických látok.

Doktorka Kanďárová získala hodnotné ocenenie za zásadný príspevok v oblasti validácie a implementácie alternatívnych metód, nazývaných aj NAMs (New Approach Methodologies), ktoré využívajú inovatívne prístupy, bez nutnosti testovania na zvieratách.„Získanie ceny je pre mňa veľkou cťou. Verím, že moja cesta bude inšpiráciou pre mladých nádejných vedcov a vedkyne, ktoré chcú prispieť k bezpečnejšiemu testovaniu chemických látok a predísť pri tom zbytočnému testovaniu na zvieratách všade tam, kde už vedecký pokrok umožňuje použiť alternatívy,“ komentuje Helena Kanďárová.

Práca a znalosti Dr. Kanďárovej majú medzinárodný dosah. Na Slovensku vedie unikátne laboratórium európskej siete testovacích laboratórií SK-NETVAL, je členkou niekoľkých medzinárodných pracovných skupín (OECD, EPAA Mirror group, sieť PARERE Európskej komisie). Zastáva funkciu prezidentky Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro (European Society of Toxicology In Vitro ESTIV), najväčšieho európskeho združenia, zoskupujúceho odborníkov a odborníčky v oblasti NAMs, využívajúcich in vitro a in silico metódy pre hodnotenie bezpečnosti a mechanizmu účinkov látok. Tieto i ďalšie aktivity, ktorými sa Dr. Kanďárová zaoberá, prispievajú vo výraznej miere k úspešnej implementácii alternatívnych metód do regulačnej praxe. Dr. Kanďárová si prevzala ocenenie na XVI. Medzinárodnom toxikologickom kongrese (International Congress of Toxicology 2022), kde vystúpila s prednáškou o význame tkanivového inžinierstva a využití rekonštituovaných 3D modelov ľudských tkanív v toxikológii.

foto Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT

Odoslať komentár