22 Máj, Streda
 17 °C
TOP

Vedci predpovedajú úsvit éry človek-stroj

Vedci a vedkyne predpokladajú, že technologický pokrok v blízkej budúcnosti prinesie dobu, v ktorej budú technológie schopné s ľuďmi viesť čoraz zložitejšie rozhovory. Na túto éru sa pripravujú aj odborníci a odborníčky z oblasti informatiky a jazykovedy z 52 krajín, ktorí skúmajú, ako tieto zmeny ovplyvnia komunikáciu ľudí s technológiami budúcnosti. Vytvorili medzinárodnú sieť LITHME a vydali otvorenú prognostickú správu s názvom „Úsvit éry človek-stroj“.

Odborníci predpokladajú nástup doby, v ktorej budú komunikačné zariadenia priamo integrované do našich zmyslov. Hardvér sa presunie z našich rúk do našich očí a uší, inteligentné okuliare a slúchadlá budú schopné preložiť slová inej osoby, akoby s nami hovorila priamo v našom jazyku.

Nastať by mali zmeny v ľudskej komunikácii

Na základe súčasného a predpokladaného vývoja technológií pritom odborníci načrtli dve bezprostredné zmeny v ľudskej komunikácii. Jednak to bude komunikácia sprostredkovaná technológiami a potom rozprávanie sa priamo s technológiami. Výskumníci vysvetľujú, že v praxi to môže znamenať, že zariadenia, ktoré nosíme na sebe alebo so sebou, sa budú aktívne zúčastňovať na našich rozhovoroch. Upozorňujú tiež, že v blízkej budúcnosti sa už nebudeme na mobilné telefóny pozerať, informácie sa budú objavovať pred našimi očami na malých okuliaroch. Inteligentné slúchadlá nám budú sprostredkovávať automatické preklady cudzích jazykov, budeme sa rozprávať s realistickými postavami vo virtuálnej realite, chatboti budú pripravení na zložitejšie rozhovory a diskusie s nami.

Aj Slovensko má v LITHME svojich odborníkov

Výskumníci a výskumníčky z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Ústavu informatiky SAV a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sú slovenskými zástupcami v novovytvorenej medzinárodnej sieti odborníkov LITHME (Language in the Human-Machine Era – Jazyk v ére človek-stroj). „Táto sieť vedkýň a vedcov z celého sveta sa snaží preklenúť priepasť medzi lingvistami a odborníkmi na technológie, takže tí prví môžu ťažiť z lepšej technologickej predvídavosti a tí druhí z lepšieho porozumenia potenciálnych jazykových a spoločenských dôsledkov vznikajúcich technológií,“ vysvetlil iniciátor a vedúci výskumnej siete LITHME Dave Sayers z Univerzity v Jyväskylä vo Fínsku. Ako prvý významný krok vydali otvorenú prognostickú správu s názvom „Úsvit éry človek-stroj“, ktorej spoluautorom je aj Štefan Beňuš z FF UKF v Nitre a Ústavu Informatiky SAV. Vedci v nej popisujú súčasný stav a pravdepodobné budúce trajektórie rôznych jazykových technológií pre písané, hovorené, haptické a posunkové formy jazyka. „V spolupráci s kolegami z rôznych krajín sa v sieti LITHME zaoberáme otázkami čo budú technologické zmeny znamenať pre budúcu komunikáciu ľudí s technológiami, ktoré ešte len prídu. Ovplyvnia spôsob, akým sa učíme cudzie jazyky, prekladáme texty alebo spôsob, akým píšeme a interpretujeme zákony? Mohla by vysoká závislosť od jazykových technológií v reálnom čase zmeniť štruktúru jazyka? Môže z dlhodobého hľadiska vývoj rozhraní mozog-stroj dopĺňať alebo dokonca nahrádzať ľudský jazyk?,“ priblížila otázky, ktoré si vedci kladú, Lucia Molnár Satinská z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

zdroj foto SAV: https://lithme.eu/

Odoslať komentár