20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Rašelinisko na Záhorí čaká obnova

Inštitút aplikovanej ekológie Daphne spolu so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) zrevitalizujú dvanásť zachovaných, no degradovaných rašelinísk. Jedno z nich sa nachádza na Hanšpíloch pri rieke Rudava na Záhorí.

Prostredníctvom projektu Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch experti zrevitalizujú dvanásť rašelinísk, ktoré sú v zlom stave. Väčšina z nich sa nachádza na severe Slovenska, jedinou lokalitou na Záhorí sú práve Hanšpíle. Zachovali sa tam napríklad slatinné rašelinisko či slatinné jelšové lesy. Rastie tu aj orchidea hľuzovec Loeselov, ktorý sa vyskytuje len na troch miestach na Slovensku, pretože sa striktne viaže na slatinné rašeliniská. Zdravé rašelinisko pritom viaže uhlík lepšie než les a prispieva tak k zmierneniu zmeny klímy. „Zároveň rašeliniská zadržiavajú vodu v krajine a len pomaly ju uvoľňujú, čím predchádzajú vysušovaniu krajiny,“ upozornil Ján Šeffer, riaditeľ z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE. Navyše, sú bohaté na biodiverzitu a druhy, ktoré inde nenájdeme. Drvivá väčšina rašelinísk však bola u nás v minulosti vyťažená, odvodnená alebo premenená na poľnohospodársku pôdu.

Urobili podrobný prieskum

V rámci projektu zrealizovali podrobný prieskum lokalít. Experti zdokumentovali stav kanálov a prirodzených tokov a zmapovali biotopy. Následne boli navrhnuté konkrétne opatrenia na zlepšenie, ktoré sa budú realizovať v najbližších mesiacoch. Na lokalite Hanšpíle už ochranári z Chránenej krajinnej oblasti Záhorie (CHKO) ŠOP SR určité záchranné zásahy robili. Teraz však bude priestor na komplexnú obnovu, skonštatoval v teréne riaditeľ Správy CHKO Tomáš Olšovský: „Odstránime trstinu a náletové dreviny, stabilizujeme vodný režim. Sčasti zasypeme odvodňovacie kanály a vybudujeme prehrádzky. Výrazne sa tak spomalí odtok vody z územia, čo je kľúčové pre záchranu týchto ohrozených biotopov.“

Projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ je financovaný z Nórskeho grantu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu rašelinísk zadržiavať vodu v krajine a viazať uhlík.

Informácie a foto poskytla ŠOP SR

Odoslať komentár