21 Máj, Utorok
 23 °C
TOP

Hľadajú deti, ktoré pomáhajú

Občianske združenie Detský čin roka otvára výzvu a hľadá deti, ktoré pomáhajú svojim blízkym, kamarátom či cudzím ľuďom a sú citlivé k prírode i zvieratám.

Projekt Detský čin roka a 1 780 000 zúčastnených detí už od roku 2000 prináša činy a dôležité posolstvá ako napríklad: záchrana života, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, ochrana prírody, integrácia zdravých a postihnutých, zodpovednosť, rešpekt, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť a iné. Skutočné detské príbehy o pomoci ľuďom i prírode každý rok inšpirujú desaťtisíce detí i dospelých po celom Slovensku. Deti tak robia svet okolo nás lepší a krajší.

Ako projekt prebieha

-počas apríla zasielajú organizátori do škôl výzvu, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2024

-pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich kategórií: Záchrana ľudského života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin, Dobrý čin na nete

-deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť

-písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené

-dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú

Prihlasovanie skutkov

Dobré skutky detí do 15 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí. Z jednej školy môže byť zaslané neobmedzené množstvo príspevkov. Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2024 poštou na adresu: OZ Detský čin roka, Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava alebo prostredníctvom webstránky www.detskycin.sk

O oceneniach rozhodnú deti

-na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 40 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia

-deti a pedagógovia budú pracovať s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítať príbehy a rozprávať sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú

-zároveň deti v triedach majú právo dať hlas tým skutkom, ktoré považujú za najcennejšie v každej kategórii.

Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2024. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu Detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2024.

24. ročník projektu prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Ilustračné foto. zdroj foto jarmoluk pixabay

Odoslať komentár