02 December, Piatok
 -0 °C
TOP

Vo Vysokých Tatrách vyrástol po 10-krát Tatranský ľadový dóm. Jubilejný ročník najnavštevovanejšej tatranskej zimnej atrakcie prináša nielen unikátnu stavbu ale premiérovo pre návštevníkov aj jeden výnimočný zážitok navyše. Zima vo Vysokých Tatrách sa blíži. Jej predzvesťou je v posledných rokoch už

V múzeu máp sprístupnili prvú špecializovanú výstavu na tému Vojenská história. Vystavujú unikátne mapy z medzivojnového obdobia, či kartografickú súpravu, ktorú v bojoch potreboval každý dôstojník. Vojenské zbierkové predmety si môžu návštevníci vyskúšať v Slovenskom múzeu máp do 15. decembra. Slovenské

Voňavé horúce pečené gaštany si najčastejšie vychutnávame z pouličných stánkov na rozličných jarmokoch či vianočných trhoch. Pripraviť si však túto pochúťku môžeme aj doma. Prinášame tipy, ako sa to podarí. Poznáme viacero spôsobov, ako pečené gaštany pripraviť. Niektorí gaštany pred pečením

Vo Volovských vrchoch, v katastrálnom území obce Vyšný Medzev, pribudla nová turistická útulňa s unikátnou architektúrou. Turistom poskytne bezpečné útočisko. Jej výstavbu zabezpečil turistický klub Hikemates v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Útulňa

Ministerstvo zdravotníctva SR aj tento rok podporilo celosvetovú kampaň MOVEMBER, ktorá je venovaná prevencii vzniku rakoviny prostaty. Aj pri tomto ochorení je najdôležitejším faktorom liečby jeho zachytenie v počiatočnom štádiu – včas zachytené ochorenia sú liečiteľné. Karcinóm prostaty je po karcinóme

Vykurovacie obdobie je jedným z rizikových časových období sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Ak si nezabezpečíte odborné preskúšanie komína v zmysle platnej legislatívy, hrozí vám sankcia. Počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny bola najčastejšou príčinou požiarov nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, jeho inštalácia, nevhodná

Trnavský samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu bývalého parného mlyna v Dolných Salibách, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva v roku 2019. V obnovených priestoroch vznikol nový depozitár na odborné uskladnenie zbierkových predmetov a výstavná sieň v správe župného Vlastivedného múzea v Galante. „Som

Stredisko lavínovej prevencie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Horskej záchrannej služby, je v hľadáčiku turistov najmä v zimnom období. V týchto dňoch oslávilo 50. výročie svojho vzniku. „Lavíny predstavujú v zimnom období pre návštevníkov hôr najväčšie nebezpečenstvo. Zasypaná osoba má po 15

Slovenské domácnosti môžu podať žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk. Projekt obnovy rodinných domov za vyše 500 miliónov eur zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je podriadenou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) vydal Správu o stave planéty 2022, ktorá odhaľuje alarmujúci pokles početnosti populácií voľne žijúcich živočíchov v priemere o 69 %, a to za obdobie kratšie ako jeden ľudský život. „Čelíme súbežne dvom krízam – ľudskou