22 Máj, Streda
 21 °C
TOP

Všetko dôležité o antibiotikách

Antibiotiká sú lieky, ktoré ľudstvu roky účinne pomáhajú v boji s bakteriálnymi infekciami a užíval ich už pravdepodobne každý z nás. Hoci patria medzi život zachraňujúce lieky, aj v ich prípade platí, že všetkého s mierou, pretože by mohli stratiť svoju účinnosť.

Antibiotikum je druh lieku, ktorý sa používa na liečenie alebo prevenciu bakteriálnych infekcií. Slovo antibiotikum sa skladá z dvoch častí: anti = proti a bios = život. Antibiotikum je teda látka, ktorá usmrcuje niektoré mikroorganizmy alebo bráni ich rozmnožovaniu. „Konkrétne antibiotikum môže byť určené na boj proti jednému typu baktérií, to sú úzkospektrálne antibiotiká alebo viacerým typom baktérií, čiže širokospektrálne antibiotiká a môžu mať rôzne liekové formy. Pacienti sa najčastejšie stretávajú s tabletami, ale poznáme aj sirupy, prášky, kvapky, krémy, injekcie či infúzie. Antibiotikum pôsobí proti baktériám ale neúčinkuje na vírusy,“ objasňujú odborníci zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Kde sa vzali?

Za objaviteľa antibiotík sa považuje Alexander Fleming, ktorý v roku 1929 spozoroval účinky plesne Penicilium notatum na baktérie zlatého stafylokoka. Z tohto objavu neskôr vznikol známy penicilín. „Masové používanie antibiotík sa rozbehlo v 40-tych rokoch minulého storočia. Antibiotiká zachránili nespočetné množstvo životov, odhaduje sa, že pred ich zavedením do praxe bolo až 30% úmrtí spôsobených bakteriálnymi infekciami. Okrem ochorení ako tuberkulóza, meningitída, kvapavka, salmonelóza, týfus, streptokokové či stafylokokové infekcie, boli veľkými hrozbami aj zranenia či operácie. Cez ranu do tela prenikli baktérie, ktoré spôsobovali tetanus, sneť či iné smrteľné infekcie,“ popisujú odborníci.

Hrozí nám rezistencia

V súčasnosti nám v súvislosti s antibiotikami hrozí iné riziko a tým je antibiotická rezistencia, ktorá predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre verejné zdravie. „Je to jav, kedy sa baktérie stávajú voči antibiotikám odolné. Ak antibiotiká stratia svoju účinnosť, bežné ochorenia sa opäť stanú smrteľnou hrozbou,“ varujú odborníci a dodávajú, že vzniku a šíreniu rezistentných baktérií je možné predchádzať zodpovedným predpisovaním, užívaním aj používaním antibiotík.

Zodpovedné užívanie antibiotík:

  • Antibiotiká užívajte iba vtedy, keď vám ich predpíše lekár. Dôverujte odbornej diagnostike a nevyvíjajte na lekára nátlak, ak vám antibiotikum odmietne predpísať. Takisto nežiadajte lekárnika, aby vám antibiotikum vydal bez predpisu.
  • Antibiotiká sú určené na liečbu bakteriálnych infekcií a neúčinkujú proti vírusom – nepoužívajte ich na liečbu chrípky či COVID-19, ak Vám ich vyslovene nepredpíše lekár (niekedy sa totiž k vírusovému ochorenie môže pridružiť aj bakteriálne).
  • Pri užívaní dodržiavajte predpísané dávkovanie a časový harmonogram užívania liekov. Užívanie antibiotík neprerušujte ani v prípade, že sa váš stav zlepšil – o prerušení/ukončení liečby vždy rozhoduje lekár.
  • Informácie o užívaní antibiotík vám poskytne lekár, lekárnik a nájdete ich aj v písomnej informácii pre používateľa (príbalový leták). Ak niečomu nerozumiete, opýtajte sa lekára alebo lekárnika.
  • Dodržiavajte pokyny uvedené v príbalovom letáku – niektoré antibiotiká si vyžadujú obmedzenie v jedle, prípadne sa nemôžu kombinovať s inými liekmi. Rovnako si dávajte pozor aj na slnečné lúče.
  • O antibiotiká sa s nikým nedeľte, ani si ich neodkladajte na ďalšie použitie.

Informácie poskytol ŠÚKL

foto ilustračné zdroj pixabay

Odoslať komentár