22 Máj, Streda
 21 °C
TOP

Vzácny sokol v slovenskej prírode

Po ikonickom druhu európskych nížin a kráľovi stepí – dropovi fúzatom, sa na Slovensku darí aj vzácnemu sokolovi kobcovitému.

Pred dekádou pritom na Slovensku nehniezdil jediný pár, počas uplynulého leta ochranári napočítali 20 párov a 46 mláďat. Ide tak o tretiu najúspešnejšiu sezónu za takmer 20 rokov monitoringu. K zvyšovaniu populácie najpestrejšie sfarbeného dravca na Slovensku prispieva dostatok potravy, priaznivé počasie, ale tiež opatrenia štátnych ochranárov a občianskych aktivistov. Zlepšiť podmienky hniezdnej populácie pomôže aj pred pár dňami schválený Program záchrany sokola kobcovitého na obdobie rokov 2024 – 2028.

Dlhodobo jediným a tradičným hniezdiskom sokola na Slovensku je Chránené vtáčie územie Sysľovské polia, kde ochranári najnovšie napočítali 18 párov. V tomto roku však na zoznam pribudla ďalšia lokalita – Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď pri Trnave, kde boli zaznamenané dva páry sokola. „Na pozitívnom výsledku monitoringu sa prejavilo priaznivé počasie a dostatok potravy, najmä hrabošov a rôzneho hmyzu počas celej sezóny. Sokoly tak mohli bez väčších problémov vychovať svoje potomstvo,“ ozrejmil Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Stabilizovať populáciu sokola pomáhajú tiež opatrenia, ktoré sa realizujú v rámci medzinárodného projektu LIFE STEPPE ON BORDER – „Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska“. Realizácia opatrení je v rámci programu LIFE finančne podporená Európskou úniou. Opatrenia majú primárne pretvoriť intenzívne využívanie poľnohospodárskej pôdy na trvalé trávne porasty a obmedziť používanie pesticídov a iných chemických látok. Výsledkom bude zvýšenie dostupnosti potravy, ako aj prirodzených hniezdnych podmienok.

Ikonický druh spomedzi sokolov známy aj pod názvom sokol červenonohý patrí medzi nezameniteľné druhy vďaka svojim oranžovo – červeným nohám. Patrí medzi sťahovavé druhy, každoročne má pred sebou náročnú migráciu na zimoviská v Afrike, ktoré sú vzdialené vzdušnou čiarou približne 9-tisíc kilometrov. V podmienkach Slovenska obýva predovšetkým nížinnú mozaikovitú poľnohospodársku krajinu so stepným charakterom. Loví nielen hmyz, ale predovšetkým hraboše či myši, ktoré spôsobujú poľnohospodárom nemalé finančné škody na ich úrode.

Informácie a foto poskytol Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

autor foto S.Harvančík, ŠOP SR

Odoslať komentár