18 Apríl, Štvrtok
 7 °C
TOP

Nasýtenie planéty závisí od zdravia riek

Viete, čo dnes budete jesť? Mnohí ľudia vo svete nie. To, či vôbec budeme mať niečo na tanieri, je vo veľkej miere ovplyvnené stavom riek a vodných tokov, ktoré v súčasnosti čelia vážnym nástrahám. Na úzke prepojenia medzi prehlbujúcou sa vodnou krízou a potravinovou neistotou upozorňuje aj WWF (Svetový fond na ochranu prírody).

Odborníci varujú, že ak bezodkladne nezmeníme prístup k hospodáreniu s vodou, riskujeme kvalitu a dostupnosť jedla, ako aj celkové zdravie planéty. Spôsob, akým vyrábame potraviny sa totiž výrazne podieľa na stave životného prostredia, zmene klímy, ničení biotopov a masívnom vymieraní druhov. V štúdii The High Cost of Cheap Water sa uvádza, že od roku 1970 svet prišiel o tretinu mokradí a populácie sladkovodných voľne žijúcich živočíchov klesli o neuveriteľných 83 %. Všetko so všetkým súvisí. „Vodu a potraviny musíme riešiť spoločne. Nemôžeme nakŕmiť rastúcu svetovú populáciu bez vyriešenia vodnej krízy,“ uviedol expert WWF na ochranu vôd Stuart Orr.

Dôležité sú zdravé sladkovodné ekosystémy

Potravinová neistota sa dotýka čoraz väčšieho počtu ľudí vo svete. Tento stav majú do veľkej miery na svedomí práve neudržateľné postupy pri produkcii potravín. Podľa údajov Svetovej banky sa viac ako 70% sladkej vody spotrebúva na poľnohospodárske účely. „Je to najmä nadmerné čerpanie vody na zavlažovanie plodín, používanie neúmerného množstva hnojív, zaberanie veľkých plôch pôdy. Rieky a jazerá vysychajú, zvyšuje sa znečistenie, negatívny dopad vidno aj na rybolove. Naliehavo potrebujeme zvrátiť túto situáciu. Zdravé sladkovodné ekosystémy sú kľúčové pre život človeka,“ apeluje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

zdroj foto: pexels, pixabay

Odoslať komentár