22 Máj, Streda
 21 °C
TOP

Jediné cicavce, ktoré môžu lietať

Pri príležitosti Medzinárodnej noci netopierov, zverejnila Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) zaujímavé informácie o týchto vzácnych cicavcoch.

Netopiere patria k silne ohrozeným druhom s klesajúcim trendom početnosti populácií v mnohých európskych krajinách a to najmä pre ich odkázanosť počas svojho života na špecifické typy stanovíšť a citlivosť na všetky aktivity realizované v ich okolí. K akútnym hrozbám patrí predovšetkým strata úkrytov v dôsledku renovačných a obnovných stavebných činností, ako aj intenzívnych postupov lesného hospodárstva. Negatívny vplyv na ich populáciu má tiež rýchlo rastúce svetelné znečistenie, veterné turbíny či napríklad aj úbytok hmyzu.

Niektoré už vyhynuli

Mnoho európskych netopierov je ohrozených a niektoré dokonca vyhynuli. Na Slovensku sa vyskytuje 28 druhov netopierov, ktoré sú chránenými druhmi živočíchov v zmysle národnej legislatívy. Medzi územia európskeho významu, v ktorých sú predmetom ochrany aj netopiere, patrí napríklad Chránený areál Dubnické bane, Chránený areál Bradlo či Chránený areál Tunel pod Dielikom. Aktivity a činnosti súvisiace s výskumom a ochranou netopierov na Slovensku sú zabezpečované prostredníctvom ŠOP SR, vrátane Správy slovenských jaskýň, ako aj z veľkej časti dobrovoľníkmi, najmä členmi Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku(SON) pracovníkmi rôznych vedeckých inštitúcií.

Zaujímavosti zo sveta netopierov

-Netopiere sú jediné cicavce, ktoré môžu lietať. Orientujú sa prostredníctvom echolokácie. Vydávajú zvuky, ktoré sa odrážajú od predmetov, túto orientáciu využívajú nielen pri navigácii, pri predchádzaní kolíziám ale aj pri hľadaní potravy. Ultrazvuk odrážajúci sa od objektov vysiela echo o ich veľkosti, tvare, konzistencii a polohe. Vďaka vynikajúcej orientácii v priestore sa nezamotajú ani do vašich vlasov.

-Samica zvyčajne rodí jedno mláďa ročne, pričom niektoré druhy môžu mať aj dvojčatá. Nízka miera rozmnožovania je jedným z dôvodov, prečo tieto živočíchy potrebujú ochranu.

-Netopiere sa živia hmyzom a tým veľmi účinne kontrolujú jeho populácie. Napríklad jedna večernica malá skonzumuje počas noci približne 2000 komárov.

-Niektoré netopiere slúžia aj ako opeľovače a rozptyľovače semien mnohých rastlín, ktoré sú pre ľudí dôležité.

-Najväčším netopierom je až 1kg vážiaci kaloň jedlý a najmenším netopierom je len 2g vážiaci netopierik najmenší. Obidva druhy žijú v Juhovýchodnej Ázii.

-Netopiere migrujú nielen do vedľajšieho poľa, lesa alebo stodoly, ale tisíce kilometrov. Niektoré netopiere v noci za potravou preletia aj 40 km. Väčšina netopierov je sťahovavých, prekonávajú veľké vzdialenosti, prekračujúc hranice iných štátov. Niektoré netopiere boli zaznamenané pri cestách z Lotyšska, Litvy, Estónska a dokonca aj Fínska do severného Španielska alebo Talianska, preto je potrebné venovať im rovnakú pozornosť na regionálnej ako aj na európskej úrovni.

-Stav populácie netopierov je jedným z najdôležitejších prírodných ukazovateľov zdravého životného prostredia.

Pozor!

V prípade nálezu netopiera ho neodstraňujte z jeho úkrytu, nemanipulujte s ním a nerušte ho pokiaľ ide o zimujúceho jedinca. Ideálne je nechať ho samého odletieť z interiéru. V prípade ak je zranený uložte ho do škatule a kontaktuje sieť záchranných zariadení ŠOP SR, prípadne záchrannú linku 112.

Informácie a foto poskytol Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

foto: Myotis daubentonii – netopier vodný. autor foto Dietmar Nill

Odoslať komentár