20 Júl, Sobota
 24 °C
TOP

Plávajúci vtáčí ostrov na hladine Sĺňavy

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) spustila v uplynulých dňoch na vodnú plochu Vodnej nádrže Sĺňava plávajúci vtáčí ostrov. Unikátny projekt nahrádza ohrozeným vtáčím druhom viazaným na vodu pôvodné plochy na hniezdenie, pričom ostrovy budú postupne inštalované okrem Sĺňavy aj na Vodnej nádrži Kráľová.

„Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sĺňava patrí medzi významné územia pre hniezdenie vybraných vtáčích druhov. Inštaláciou plávajúcich ostrovov budú zlepšené podmienky pre hniezdenie rybára riečneho a ďalších druhov, ktoré prichádzajú o prirodzené možnosti na hniezdenie ľudskou činnosťou.“

Zanikli desiatky riečnych ostrovov

V priebehu druhej polovice 20. storočia došlo v povodí rieky Váh výstavbou priehrad a reguláciami vodných tokov k zániku desiatok riečnych ostrovov. Jarné povodne, ktoré boli výrazným činiteľom utvárajúcim koryto rieky, reguláciou prakticky zanikli. Meniaci tok rieky v minulosti umožňoval ukladanie nanášaného materiálu a postupný vznik takzvaných štrkových lavíc či ostrovov, ktoré tvorili prirodzené hniezdiská pre veľký počet vodných vtákov. Vodné vtáctvo, ktoré na takýchto ostrovoch tisícročia hniezdilo, stratilo svoje prirodzené prostredie buď ich zlikvidovaním, alebo zarastením drevinami. Z týchto dôvodov začala ŠOP SR hľadať spôsoby ako pomôcť a zlepšiť podmienky pre ohrozené druhy vodných vtákov. Okrem pravidelného manažmentu ostrovov na vodných nádržiach prostredníctvom pravidelného kosenia, odstraňovania burín, náletových drevín a odpadkov ŠOP SR iniciovala projekt na vybudovanie plávajúcich vtáčích ostrovov.

ŠOP SR realizuje inštaláciu šiestich plávajúcich ostrovov z finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ako upresňuje riaditeľ Sekcie projektov ŠOP SR Michal Adamec: „Ostrovy o rozmeroch 15×19,6m sú bezúdržbové plávajúce plochy zhotovené zo železobetónovej konštrukcie, pokryté riečnym štrkom, ktorý simuluje čo najprirodzenejšie podmienky pre druh rybára riečneho. Ostrovy sú zároveň chránené špeciálnym plotom pred vstupom predátorov. Dva ostrovy umiestňujeme v CHVÚ Sĺňava a štyri ďalšie v CHVÚ Kráľová.“

Informácie a foto poskytol Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Odoslať komentár