15 Jún, Sobota
 16 °C
TOP

Sme svedkami i pôvodcami straty rozmanitosti života na našej planéte

Čoraz viac druhov zvierat vymiera v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva a odlesňovania. Tempo ich exodu vyráža dych, vyplýva z aktuálnej správy o ochrane druhov, ktorú vypracovala environmentálna organizácia WWF (Svetový fond na ochranu prírody).

V prípade druhovej ochrany sa už tisíce zvierat nachádzajú na Červenom zozname Svetového fondu na ochranu prírody . Táto správa však v žiadnom prípade nebola taká jasná ako správa „Living Planet Report 2020“, ktorú aktuálne zverejnila environmentálna nadácia WWF a Londýnska zoologická spoločnosť. Viac ako dve tretiny sveta zvierat skúmaných pre účely správy boli ľuďmi za posledných 50 rokov zlikvidované.

Populácia zvierat, vtákov a rýb zahrnutá v dvojročnej správe sa tak od roku 1970 znížila o takmer 70 percent. Podľa organizátorov štúdie je to kvôli ničeniu lesov a nesprávnemu rozvoju poľnohospodárstva.

Pre túto správu environmentálna organizácia WWF analyzovala asi 21 000 populácií asi 4 400 druhov stavovcov. Pokles cicavcov, vtákov, rýb, obojživelníkov a plazov dosiahol v rokoch 1970 až 2016 v priemere 68 percent a v súčasnosti sa zvýšil na 70 percent.

Podľa správy bolo použitých takmer 4 000 zdrojov – zohľadňovali stavy zo všetkých klimatických pásiem, kontinentov a rôznych biotopov, od lesov po sladkovodné. Podľa správy sa do počítania zvierat čoraz viac zapájajú takzvaní občianski vedci.

Obzvlášť ohrozenými zvieratami je gorila východná v Kongu, korytnačky kožené na Kostarike a jeseter v Jang-c ‚- jeho stavy od roku 1970 poklesli dokonca až o 97 percent.

Správa celkovo predstavuje iba malú časť biologickej diverzity. Podľa hovorcu WWF biológovia predpokladajú na celom svete 10 a 20 miliónov živočíšnych a rastlinných druhov. Nie všetky sú ale dôsledne monitorované. Ako to vyzerá s hmyzom, sa zatiaľ nezohľadnilo. Podľa správy dochádza k prirodzenému ničeniu a nadmernému využívaniu bezprecedentnou rýchlosťou. „Strácame rozmanitosť života na zemi,“ uviedol Christoph Heinrich. V správe z roku 2018 bol nameraný pokles pozorovaných populácií v priemere stále o 60 percent. Vývoj je „mimoriadne znepokojujúci“.

Vo svetle týchto čísel WWF volá po systémovej zmene v poľnohospodárskej politike, potravinovom systéme a globálnych dodávateľských reťazcoch.

Odoslať komentár