16 Jún, Nedeľa
 17 °C
TOP

Zákaz reťazí pre všetky psy

Od 1. januára 2024 platí zákaz držania psov na reťazi. Končí sa tak dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého si mohli držitelia zvierat pripraviť vhodné podmienky na chov psa bez reťaze.

Počnúc 1. januárom 2024 tak psy nebude možné v chovnom zariadení, to je byt, dom, dvor či akékoľvek miesto alebo priestor, kde je zviera dočasne alebo trvalo chované či držané, chovať a držať uviazané prostriedkom na uväzovanie. Možné bude len krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania. Výnimky zo zákazu tiež budú platiť v prípade chovu či držby nebezpečného psa – pes, ktorý v minulosti pohrýzol alebo poranil človeka podľa zákona 282/2002 Z.z., nie však gravidnej či dojčiacej suky, chorého psa a šteňa do 6 mesiacov. Uviazať bude možné aj služobného psa v službách polície, vojakov, colníkov, justičnej stráže a psa na osobitný účel záchranársky, pastiersky, poľovný, v horskej službe a SBS počas stráženia či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený, a počas výcviku.

Pre psy narodené po 1. januári 2022 začal zákon platiť už pred dvoma rokmi, pre všetky staršie zvieratá zákon stanovil dvojročné prechodné obdobie, vlastníkom a držiteľom psov to malo dať dostatok času na zmenu chovných podmienok, napríklad postaviť plot. „Napriek veľkým kompromisom, ide o obrovské víťazstvo pre psy na Slovensku. Každý, kto plánuje psíka, si musí uvedomiť, že reťaz už nie je cesta. Veríme, že zákon prinesie viac rozvahy a zodpovednosti. Zároveň dúfame, že rozviaže ruky RVPS a ochranárom, ktorí psom na reťaziach veľakrát nevedeli pomôcť,“ hovorí Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat. Práve Sloboda zvierat na príprave textu zákona spolupracovala a podarilo sa jej presadiť, že psy môžu byť uviazané len na čas nevyhnutný na ošetrenie, kŕmenie a čistenie priestoru. „Prijatie zákona je prvý krok, teraz je dôležité, aby sa informácie dostali k držiteľom zvierat, ich susedom, starostom obcí… Pracujeme na tom,“ vysvetľuje Silvia Čaňová, koordinátorka kampane.

Kontrolovať dodržiavanie legislatívy a zjednávať nápravu majú v zmysle veterinárneho zákona Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS), podnety im verejnosť môže podávať aj prostredníctvom online formulára. „Pes patrí medzi spoločenské zvieratá s vysokými nárokmi na uspokojovanie fyzických, mentálnych a sociálnych potrieb a potrebuje intenzívnu dennú pozornosť človeka po dlhých 15 rokov. Zadovážiť si ho preto odporúčame až po zodpovednom zvážení,“ dodáva Pavla Dugovičová.

Informácie poskytla Sloboda zvierat

Ilustračné foto. zdroj foto ozsvathcsilla pixabay

Odoslať komentár