22 Máj, Streda
 22 °C
TOP

Prinášame užitočné informácie súvisiace so zavedením zálohovania fliaš a plechoviek

Od nového roka na Slovensku zálohujeme plastové fľaše a plechovky od nápojov. Novinka sa vzťahuje na obaly označené symbolom Z. Ostatné plastové fľaše a plechovky je potrebné vyhodiť do nádoby na triedený zber tak, ako sme to robili doteraz.

Pri nákupe nápojov zaplatíme za obaly 15 centov. Peniaze nám obchodníci vrátia pri ich odovzdaní späť do predajne. Je pritom nutné si na plastových fľašiach a plechovkách všímať symbol Z, pretože len nápojové obaly s takýmto označením sa zálohujú a po vrátení na odberné miesto za ne dostaneme peniaze.

Ktoré obaly sa zálohujú?

Zálohovať sa budú všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke bude symbol Z v recyklačných šípkach a text ZÁLOHOVANÉ. „Nápoje legislatíva definuje ako kvapalné požívatiny, ktoré obsahujú viac ako 80 percent vody a sú schopné uspokojiť fyziologickú potrebu vody, delia sa na alkoholické a nealkoholické,“ uvádza sa na webovej stránke slovenskozalohuje.sk. „Zálohovať sa teda budú jednorazové plastové fľaše a plechovky nápojov ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje,“ píše sa ďalej na webe. Nezálohujú sa obaly z mlieka, z nápojov s obsahom mlieka, zo sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Kam s obalmi?

„Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to kde ste zálohovaný nápoj kúpili – podobne, ako keď v súčasnosti vraciate sklenené fľaše. Obchody odoberajú zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej predajni pomocou ručného skenera napríklad pri pokladni. Obaly je potrebné vrátiť bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, spolu s vrchnákom,“ radia na slovenskozalohuje.sk.

Ako si uplatniť zálohu?

Po vrátení obalu na odberné miesto vám Zálohomat alebo predavačka vydá potvrdenku s výškou zálohov za obaly, ktoré ste vrátili, tú si následne uplatníte na pokladni.

Náš tip:

Dbajte na to, aby na zálohovaných obaloch ostal čitateľný čiarový kód.

Pomoc prírode

Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra a následne poputujú na spracovanie k recyklátorovi a vyrobia sa z nich nové obaly na nápoje. Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by tak malo výrazne znížiť množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov a pomôcť životnému prostrediu. Podľa skúseností zo zahraničia by mal podiel recyklácie týchto obalov presiahnuť 90 %. Len na Slovensku sa ročne predá približne miliarda plastových fliaš. Preto je dôležité aby nekončili v prírode, ale boli vhodne spracované.

Odoslať komentár