16 Apríl, Utorok
 7 °C
TOP

Dávate si kontrolovať domácu studňu?

Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňujú majiteľov studní, že ak tieto používajú aj na domáce účely, je potrebné ich pravidelne kontrolovať. Môžu tak zamedziť prípadným zdravotným problémom. „Aj keď sa na prvý pohľad voda v studni javí byť číra a neškodná, stále existuje riziko, že obsahuje nebezpečné látky či mikroorganizmy, ktoré môžu poškodiť zdravie,“ zdôrazňujú.

Ako často kontrolovať kvalitu vody

Kvalitu vody vo vlastných studniach je potrebné si dať skontrolovať v laboratóriu jeden až dvakrát ročne v rôznom ročnom období. V prípade, že sa za posledné tri roky kvalita vody v studni nezmenila, je možné tento interval predĺžiť. „Ak by však majiteľ studne zaznamenal zmeny senzorických vlastností vody, akými sú chuť, farba, zápach, je potrebné vykonať rozbor vody okamžite a vodu prestať používať do doby potvrdenia jej vyhovujúcej kvality laboratórnou analýzou,“ radia odborníci a dodávajú, že mimoriadne rozbory je vhodné vykonávať aj po záplavách, zemetraseniach, opravách a čistení studní.

Odber a analýza vzorky – Analýza vody sa vykonáva výlučne v akreditovaných laboratóriách, (ako napríklad aj na ÚVZ SR a na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, ktoré poskytujú presné výsledky a vedia rýchlo a jasne ukázať aká je kvalita vody v studni.

Možné zdravotné riziká – Najčastejšie prekračovanými limitmi chemických ukazovateľov kvality pitnej vody z vlastných / domových studní sú limity pre dusičnany a dusitany – ide o látky, ktoré predstavujú zdravotné riziko najmä pre malé deti, ale ich dlhodobý príjem môže predstavovať riziko aj pre dospelú populáciu. Zdravie môžu ohrozovať aj patogénne mikroorganizmy, ktoré spôsobujú črevné a hnačkové ochorenia. „Ak sa vo vode zo studne potvrdí prítomnosť patogénnych mikroorganizmov, kontaminovanú vodu je potrebné prestať piť a zároveň obmedziť jej použitie aj na iné domáce účely. Nákaza sa totiž môže prenášať prostredníctvom vodou kontaminovaných potravín, rúk, kuchynských nástrojov a podobne,“ prízvukujú odborníci a tiež vysvetľujú, že prevarením vody sa mikroorganizmy síce môžu zničiť, ale vzhľadom k zdravotným rizikám je aj tak najvhodnejšie prečistenie a dezinfekcia studne a domových rozvodov. Následná pravidelná kontrola a údržba studne, respektíve rozvodov je nevyhnutná. Dôležité je tiež odstrániť možné zdroje kontaminácie z okolia studne. „Je potrebné upozorniť, že prevarením vody nie je možné odstrániť chemické látky, ako sú dusičnany a dusitany,“ uzatvárajú odborníci.

Informácie poskytol Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR

Ilustračné foto. zdroj foto MabelAmber pixabay

Odoslať komentár