20 Júl, Sobota
 23 °C
TOP

Bezpečná lyžovačka

Lyžiarska sezóna je na Slovensku v plnom prúde. Ak sa aj vy chystáte sa na zimnú lyžovačku, mali by ste poznať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a pravdaže sa nimi aj riadiť. Jedným z nich je podľa bieleho kódexu aj povinnosť poskytnutia prvej pomoci.

Pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar povinný podľa svojich schopností a možností poskytnúť pomoc a bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a / alebo Horskej záchrannej službe a / alebo inej oprávnenej osobe – lyžiarska služba, orgán verejnej správy, zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci povereným zamestnancom prevádzkovateľa a/ alebo Horskou záchrannou službou.

Prvá pomoc

Častokrát sa môžete stať svedkom napríklad poranenia končatiny, a preto je dobré vedieť poskytnúť v takomto prípade prvú pomoc. „Pokiaľ nepoznáme presnú diagnózu poranenej končatiny, k postihnutému vždy pristupujeme ako by mal najzávažnejšie poranenie – teda zlomeninu. Nezabudnite pritom dodržiavať protišokové opatrenia,“ radia odborníci zo Slovenského červeného kríža na sociálnej sieti a upresňujú:

-brániť stratám tepla,

-upokojiť zraneného,

-nedávať nič jesť ani piť,

-tíšiť bolesť – ošetriť rany a znehybniť,

-zabezpečiť transport – teda bezodkladne zavolať horskú záchrannú službu (18 300) alebo záchrannú zdravotnú službu (155, 112).

Tip pre bezpečnosť

„Označte miesto nehody tým, že v dostatočnej vzdialenosti nad pacientom zapichnete do snehu skrížené lyže,“ odporúčajú odborníci zo Slovenského červeného kríža.

Ilustračné foto. zdroj foto mitjamikol pixabay

Odoslať komentár