19 Apríl, Piatok
 2 °C
TOP

Demänovská jaskyňa slobody je opäť otvorená

Turisti budú môcť po takmer ročnej pauze opäť navštíviť jednu z najpopulárnejších jaskýň na Slovensku. Po realizácii rekonštrukčných prác otvorila svoje brány Demänovská jaskyňa slobody. Jaskyňa na severnej strane Nízkych Tatier je súčasťou najdlhšieho jaskynného systému na Slovensku a je známa bohatou kvapľovou výzdobou, tajuplným podzemným tokom Demänovky ako aj mnohými jazierkami.

Komplexná rekonštrukcia jaskyne zahŕňa niekoľko etáp technických prác. Ako uvádza Peter Gažík zo Správy slovenských jaskýň Štátnej ochrany prírody SR: „V aktuálnej etape bola dokončená rekonštrukcia osvetlenia, kedy jaskyňa ožila novými modernými LED svietidlami. Svietidlá boli umiestnené aj na nové miesta a tak okrem úspory energie a výrazne nižšej produkcie tepla do jaskynného prostredia, ponúkajú nové svietidlá iný pohľad na známe priestory.“ Osvetlenie je rozdelené na zóny, ktoré svietia len pri prítomnosti návštevníkov a náhradný zdroj elektrickej energie sa stará o nepretržitú dodávku energie v prípade jej výpadku.

Práce pokračujú v ďalších jaskyniach

Projekt je realizovaný v celom systéme Demänovských jaskýň, pričom rekonštrukčné práce okrem Demänovskej jaskyne slobody, prebiehali aj v Demänovskej ľadovej jaskyni a Demänovskej jaskyni mieru. Ďalšia etapa projektu pokračuje prácami práve v Demänovskej jaskyni mieru, kde je potrebné odstrániť starú suť z nevhodného spôsobu sprístupňovania v 80-tych rokoch minulého storočia a staré skorodované železné prvky aktuálne nahrádzajú nerezovou oceľou.

Realizované aktivity prispejú k ochrane citlivých jaskynných biotopov a ich živých obyvateľov, napríklad netopierov. Výmenou osvetlenia, zvyšovaním bezpečnosti a inými aktivitami sa zároveň zvyšuje ochrana týchto vzácnych druhov a biotopov a zároveň povedomie návštevníkov o potrebe ich ochrany.

V rámci projektu realizujú aj činnosti odborného výskumného a monitorovacieho charakteru prírodných pomerov jaskyne. V nesprístupnených častiach jaskynného systému a tiež v Jaskyni Zápoľná robia aj potrebnú stabilizáciu vstupu do jaskyne.

Informácie a foto poskytla Správa slovenských jaskýň v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Odoslať komentár