22 Júl, Pondelok
 24 °C
TOP

Aj na návštevu katastra sa už môžete objednať

Ministerstvo vnútra spustilo ešte 10. mája pilotný režim novovybudovaného rezervačného systému. Rezervovať si môžete termín na oddelenie vybavovania dokladov či na návštevu katastra. Postupne sa systém objednávania rozširuje pre všetky kraje. Na rezerváciu nie je potrebné použitie elektronického občianskeho preukazu.

V rámci skvalitňovania elektronických služieb sprístupnilo ministerstvo vnútra od pondelka 10. mája 2021 v pilotnom režime prvé služby univerzálneho rezervačného systému pre obyvateľov Bratislavského a Prešovského kraja. Po novom si tak občania mohli dohodnúť termín na konkrétny čas nielen na návštevu dopravných inšpektorátov, ale aj na oddelenia dokladov a pracoviská katastra. V pondelok 17. mája sa služba rozšírila aj pre obyvateľov Nitrianskeho a Košického kraja, v pondelok 24. mája pre Trnavský a Trenčiansky kraj a od pondelka 31. mája by mala byť služba univerzálneho rezervačného systému dostupná aj pre občanov, ktorí žijú v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

Systém v pilotnom režime je zabezpečený tak, aby mal žiadateľ možnosť vybaviť si rezerváciu konkrétneho termínu na pracovisku v dostupnosti do 50 km od miesta svojho trvalého pobytu.

Postupne budú možnosti online rezervácie doplnené aj o ďalšie agendy, napríklad na úseku hlásenia pobytu či cudzineckej polície.

A ako to funguje? Na rezerváciu prostredníctvom univerzálneho rezervačného systému na oficiálnej stránke ministerstva vnútra nie je potrebné použitie elektronického občianskeho preukazu. Termíny sú zverejňované na 4 týždne dopredu. Pre vytvorenie rezervácie je nutné najprv zadať svoje osobné údaje. Vyberte si agendu a termín vašej návštevy. Po úspešnej rezervácii vám bude vygenerovaný PIN kód, ktorý si uschovajte.V deň rezervácie zadajte tento PIN kód do kiosku vyvolávacieho systému na pracovisku. Kiosk vám vytlačí lístok s poradovým číslom, na základe ktorého vás privolajú na pracovisko. PIN kód je platný 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie. Rezervácia je platná pre konkrétnu osobu, ktorej zadané údaje musia byť zhodné s platným dokladom totožnosti. Ak občan nemá platný doklad /v prípade straty či krádeže OP/, o nový môže požiadať len osobne na ktoromkoľvek pracovisku dokladov. Pri agendách dopravných inšpektorátov navyše prebehne kontrola, či žiadateľ je vlastníkom alebo držiteľom vozidla, v prípade používateľa-sprostredkovateľa bude potrebné predložiť splnomocnenie s podpisom osvedčeným na notárskom či matričnom úrade.

Od navýšenia počtov termínov a rozšírenia online rezervácií aj na agendy dokladov a katastra očakáva ministerstvo vnútra predovšetkým zrýchlenie a skvalitnenie procesov a zároveň skrátenie čakacích lehôt. Dôležitým faktorom je aj nižšia koncentrácia osôb v priestoroch jednotlivých pracovísk, a to práve v čase pandémie.

Odoslať komentár