15 Jún, Sobota
 25 °C
TOP

Kedy je polenie tabliet v poriadku a kedy hrozí riziko?

Poznáme to asi všetci. Lekár nám predpíše tabletky a keď sú príliš veľké, máme tendenciu ich rozlomiť na polovice, aby sa nám ľahšie prehĺtali. Pozor, odborníci upozorňujú, že nie vždy je polenie tabliet v poriadku.

Odborníci hovoria, že tablety sú najčastejšie používanou, najobľúbenejšou a najdostupnejšou liekovou formou. Pri užívaní ich pacienti často polia alebo drvia, aby mohli užiť nižšiu dávku, prípadne preto, aby sa dali ľahšie prehltnúť. „Nie všetky tablety sa však môžu poliť, a to ani ak sú predelené takzvanou deliacou ryhou,“ varujú odborníci zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a poukazujú na to, že sú určené tri spôsoby zaobchádzania s tabletami, ktoré musia byť uvedené v Písomnej informácii pre používateľa:

1.Tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké dávky. Platí to pre tablety, ktoré majú v každej polovici rovnaké množstvo účinnej látky a teda pacient si môže byť istý, že po rozdelení tablety užije predpísanú dávku lieku. „V takýchto prípadoch môže aj lekár predpisovať liek s polovičným dávkovaním,“ hovoria odborníci.

2.Tableta má deliacu ryhu, tá však iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky. „V takýchto prípadoch je možné rozlomiť tabletu a prehltnúť ju po častiach, ale vždy musí byť užitá celá tableta,“ radia.

3.Tableta nemá deliacu ryhu, respektíve deliaca ryha má len estetický charakter a nie je určená na rozlomenie tablety. „Takéto tablety je nutné užiť celé, nerozlomené, nedrvené, napriek tomu, že môžu mať deliacu ryhu. Ide napríklad o tablety s riadeným uvoľňovaním liečiva alebo gastrorezistentné tablety,“ upozorňujú odborníci a zároveň dodávajú, „pred polením tabliet si preto prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, aby ste liek užili správne a dosiahli požadovaný účinok.“

Informácie poskytol Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Odoslať komentár