22 Máj, Streda
 21 °C
TOP

Otvorili ekovýchovný program BOCIAN

S jarným príletom bocianov bielych (Ciconia ciconia) zo svojich zimovísk na Slovensko vyhlasuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) otvorenie celoslovenského ekovýchovného programu BOCIAN. Tento rok pôjde už o 22. ročník tohto výnimočného monitorovacieho programu založeného na princípoch občianskej vedy.

Program Bocian je určený pre žiakov, študentov, školské kolektívy, ale aj pre jednotlivcov, ktorí majú chuť zapojiť sa a stať sa pozorovateľmi života bocianov bielych vo svojom blízkom okolí. „Pozorovateľ sleduje vybrané bocianie hniezdo od prvých príletov, príprav hniezda, cez znášku vajec až po prvé výlety mladých bocianov z hniezda a ich odlet. Cieľom programu je zvýšiť záujem verejnosti a mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti. Naučia sa základom práce vedca – ornitológa, spoznajú etológiu bociana a získajú údaje o stave populácie bociana bieleho,“ približuje program Bocian jeho autor, odborný garant a hlavný koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku Miroslav Fulín.

Ako uvádza generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Bocian biely je vďaka svojmu nápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode. Významné udalosti na vybranom hniezde bociana bieleho je možné pozorovať kedykoľvek a následne ich zaznamenávať do ročnej evidenčnej karty hniezda, takzvanej hniezdnej karty. Aj vďaka aktívnym pozorovateľom, máme k dispozícii zaujímavé údaje o stave bocianej populácie na Slovensku.“

Ekovýchovný program bude pre pozorovateľov otvorený až do 30. septembra 2023, tak sa môžete zapojiť. Každý pozorovateľ či zapojená škola dostane po registrácii podrobné inštrukcie, ako pri pozorovaní postupovať a ako správne spracovávať informácie. Zo zúčastnených pozorovateľov v priebehu októbra vyžrebujú a ocenia víťazov, ktorí získajú od organizátorov vecné ceny.

ŠOP SR zastrešuje program Bocian na Slovensku prostredníctvom regionálnych koordinátorov z chránených území v spolupráci s národnými parkami, Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny ako aj za podpory organizácie SOS/BirdLife Slovensko.

Zdroj informácií a foto Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR, autor foto M. Fulin

Odoslať komentár