16 Jún, Nedeľa
 17 °C
TOP

Losa zachránili a previezli do bezpečia

Počas víkendu štátni ochranári organizovali prevoz losa z okolia Vranova nad Topľou do dočasnej veterinárnej starostlivosti v blízkosti Národného parku Poloniny. Najväčší zástupca kopytníkov v Európe, los mokraďový, sa už dlhšie pohyboval v blízkosti frekventovanej cesty a záhrad rodinných domov. Pre vážne riziko ohrozenia života bol tento chránený živočích dočasne prevezený do veterinárnej starostlivosti.

Prevezený los bude po zotavení vypustený do voľnej prírody v Národnom parku Poloniny. Aktuálne je jeho zdravotný stav monitorovaný veterinárom a po zlepšení prírodných podmienok bude realizované jeho vypustenie. Ako uvádza riaditeľ národného parku Miroslav Buraľ: „Našim cieľom je poskytnúť odchytenému losovi prirodzené prostredie pre život. Plánujeme jeho pohyb sledovať prostredníctvom telemetrie, čo nám zároveň umožní monitorovať prirodzené migračné koridory tohto zaujímavého kopytníka.“

Územie Slovenska obýval stáročia

Los mokraďový (Alces alces) obýval územie Slovenska celé stáročia, dnes je však jeho výskyt na našom území pozorovaný len zriedka. Na jeseň zaznamenali výskyt tohto kopytníka v Západných Tatrách. Najčastejšie ide o nedospelé samce, ktoré pri hľadaní partnerky a obsadzovaní nových území prekonávajú veľké vzdialenosti. Aj v tomto prípade ide o dvojročného samca. Losy k nám prechádzajú najčastejšie z Poľska, kde ich populácia vo voľnej prírode rastie a v súčasnosti prevyšuje 20.000 jedincov. Euroázijské populácie sa odhadujú na 1,5 milióna jedincov, z ktorých jednu tretinu tvoria európske populácie. Stály výskyt tohto druhu bol potvrdený v prihraničnej oblasti Jablonka – Czarny Dunajec – Trstená na Orave, kde je aj predpoklad ďalšieho šírenia a vytvorenia stálej populácie v tamojších rozľahlých rašelinných lesoch. Stála populácia bola na Slovensku pozorovaná v Oravskej kotline do roku 1990.

Opätovný návrat losov na naše územie do veľkej miery závisí aj od nás. Ich najväčším ohrozením je totiž nelegálny odstrel a kolízie s dopravou. Los mokraďový patrí k celoročne chráneným živočíchom.

Informácie poskytol Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR v spolupráci so Správou Národného parku Poloniny

autor foto: Anna_Macková_ŠOP SR

Odoslať komentár