19 Apríl, Piatok
 2 °C
TOP

Ako si poradiť s dlhmi? – poradia odborníci

Bezplatné dlhové poradne

Pomoc ľuďom so zvládaním dlhov je dostupnejšia. Na Slovensku funguje už všetkých 46 pobočiek Bezplatných dlhových poradní. Občania ich nájdu v mestách, kde pôsobia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Od začiatku roka pomohli poradne vyše 2 500 klientom a ich rodinám.

Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť práve ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi im pomôže pochopiť ich zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia.

Odborníci z radov právnikov, ekonómov a psychológov pokrývajú všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne a komplexné riešenie dlhovej situácie. Psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním ťažkej finančnej situácie často absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psychickej záťaže spôsobenej ťažkou finančnou situáciou sa mení správanie dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento problém štátne bezplatné dlhové poradne kladú veľký dôraz.

V snahe skvalitniť právne, ekonomické a psychologické poradenstvo sa minulý týždeň konalo 1. celoslovenské stretnutie odborníkov Bezplatných dlhových poradní na Štrbskom Plese. Poradcovia workshope zdieľali konkrétne skúsenosti ako aj osvedčené postupy pri riešení rozmanitých situácií klientov, ktorým sa dlhy vymkli z rúk. „Každý klient je individuálny a potrebuje pri riešení svojej dlhovej situácie špecifický prístup. Zároveň však existujú overené postupy ako riešiť tie-ktoré situácie a preto som rád, že sme mali príležitosť osobne si odovzdať informácie, vedomosti a skúsenosti na prakticky orientovanom workshope,“ uvádza manažér Národného projektu Bezplatné dlhové poradne Ladislav Šutý a dodáva „vďaka tejto vzájomnej výmene skúseností bude bezplatné poradenstvo pre ľudí s dlhmi ešte efektívnejšie“.

Okrem prevencie pred opätovným upadnutím do dlhovej špirály, poradne majú za cieľ posilňovanie finančnej gramotnosti ako aj právneho povedomia zadlžených ľudí,“ informuje rezort práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke. Ide o Národný projekt, ktorý sa realizuje prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Kontakty na všetky pobočky v SR a ďalšie informácie nájdete na: www.pomahamedlznikom.sk ako aj na Facebooku https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne

text pod foto: zdroj foto stevepb pixabay

Odoslať komentár