22 Máj, Streda
 18 °C
TOP

Podpora duševného zdravia – pomôžu odborníci

Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorá bola spustená v júli 2021, bude naďalej k dispozícii pre každého, kto potrebuje pomoc odborníkov so svojimi psychickými problémami. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský rozhodol o jej prevádzkovaní do konca mája 2023 – jej číslo je 0800 193 193.

Národná linka na podporu duševného zdravia funguje v pracovných dňoch od 14.00 do 22.00 hod. a počas víkendov od 10.00 do 18.00 hod. Volať môže každý, kto potrebuje rady a usmernenia od skúseného psychológa. Linka ponúka online psychologické poradenstvo s cieľom poskytnúť anonymnú a dištančnú formu komunikácie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Prináša bezpečný priestor na rozhovor o neistote, obavách, či psychických problémoch v časoch následkov pandémie, aktuálneho vojenského konfliktu na Ukrajine, či iných neistotách, ktoré prináša súčasná doba. Odborníci poskytujú podporu aj zdravotníkom, ktorí zažívajú nadmernú záťaž a sú vystavovaní zvýšenej pravdepodobnosti rozvoja stresom podmienených psychických porúch. Poradia volajúcim pri zvládaní akútnej stresovej reakcie, či príznakoch rozvíjajúcej sa posttraumatickej stresovej reakcie na mimoriadne stresové udalosti.

Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa občania obracajú na odborníkov, sú, napríklad, panické ataky, osamelosť, neistota, zdravotné problémy, ktoré klient ťažko zvláda, úzkosti a depresie, ale ide aj o získavanie informácií o psychických poruchách kvôli trpiacim príbuzným. Ľudia zápasia aj s ťažkosťami so začlenením sa do spoločnosti, nepochopením zo strany okolia, syndrómom vyhorenia, vzťahovými problémami v rodinách, konfliktami či prípadnými samovražednými sklonmi.

Ľuďom, ktorí potrebujú pomoc pri riešení rôznych problémov a životných situácií, poskytuje služby 25 odborníkov vrátane 2 supervízorov. Počet volajúcich má rastúcu tendenciu, priemerný počet hovorov je približne 280 mesačne. Od marca 2022 bola v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine zriadená služba pre poskytovanie poradenstva aj v ukrajinčine. Poradenstvo na tzv. „slovenskej linke“ poskytuje 15 poradcov, na tzv. „ukrajinskej linke“ je to 9 poradcov a jeden supervízor.

Ministerstvo zdravotníctva pôvodne zriadilo Národnú linku na podporu duševného zdravia v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti v oblasti podpory duševného zdravia v júli 2021 na obdobie 12 mesiacov ako opatrenie na elimináciu dôsledkov pandémie na duševné zdravie. Činnosť linky bola predĺžená do konca roku 2022 a napokon bude pokračovať do konca mája 2023.

zdroj foto geralt pixabay

Odoslať komentár