03 Marec, Nedeľa
 18 °C
TOP

Udržujte deti aktívne

Zabezpečte deťom primeranú pohybovú aktivitu počas jesene i ďalších mesiacov, pretože podporuje zdravý vývin, psychickú pohodu a zlepšuje náladu.

„Odporúčame rodičom, aby sa venovali pohybu s  deťmi za každého počasia. Prispôsobujte pohyb veku a zdatnosti dieťaťa. Ak nešportujete, odporúčame zveriť deti do rúk profesionálov, ktorí deťom pripravia vhodnú pohybovú aktivitu a dohliadnu na správne pohyby, respektíve vykonávanie cvikov,“ radia odborníčky v oblasti podpory zdravia z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici (RÚVZ PB) a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave (RÚVZ BA) a prinášajú tiež tipy, ako deti motivovať a viesť k pohybu. Zároveň vysvetľujú, prečo je pohyb dôležitý a akým ochoreniam môžeme vďaka nemu predchádzať.

„Fyzická aktivita a pravidelný pohyb zabezpečujú správne držanie tela a udržujú plný rozsah pohybu kĺbov. Ak sa deti pravidelne hýbu a sú primerane aktívne, podporujú aj svoje psychické zdravie, pretože pri športe sa uvoľňujú endorfíny. Navyše, školáci budú na vyučovaní viac sústredení a budú mať väčšiu chuť rozmýšľať a učiť sa,“ hovoria Mgr. Otília Ftáčková a Mgr. Katarína Žiačková z Odboru hygieny detí a mládeže z RÚVZ PB.

Deti s  príchodom jesene trávia väčšinu času v  domácom prostredí, preto je potrebné motivovať ich k pohybu najmä v exteriéri. „V jesenných mesiacoch začleňte fyzickú aktivitu do života dieťaťa napríklad krátkymi prechádzkami spojenými so zbieraním farebných opadaných listov alebo jesenných plodov, ktoré neskôr môžu deti využiť pri vytváraní rôznych dekorácií,” radí Mgr. Zuzana Klinčáková, vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ BA. Pri menších deťoch sú podľa odborníčky vhodné aj hravé aktivity v prírode, ktoré môže spoločne vykonávať celá rodina – napríklad šantivý slalom medzi stromami, skok cez pne alebo aj obľúbené stavanie domčekov pre škriatkov. Naplánujte deťom prechádzky v prírode, nenáročnú turistiku, bicyklovanie, korčuľovanie, loptové hry a športy.

Odporúčania pre zdravý pohyb detí – zaradiť fyzickú aktivitu do každodenných činností (primeranú veku dieťaťa, s ohľadom na jeho denný režim, pobyt vonku najmenej dve hodiny denne, hýbať sa aspoň 60 minút denne, podporovať deti v obľúbených pohybových aktivitách, zapojenie rodičov do spoločných aktivít s deťmi, prispôsobiť pohyb aj počasiu, preferovať radšej malé dávky fyzickej aktivity a to systematicky, nie nárazovo.

zdroj foto: bottomlayercz0 pixabay

Odoslať komentár