21 Máj, Utorok
 23 °C
TOP

Nežiaduce účinky liekov

Odborníci zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ( ŠÚKL) objasňujú na sociálnej sieti, prečo by sa mali hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky liekov.

Každý liek či vakcína má podľa nich aj svoje vedľajšie (nežiaduce) účinky, ktoré sa však neprejavia u každého. Ich popis a frekvencia výskytu sú uvedené v príbalovom letáku. „Riziku nežiaducich účinkov sa úplne nevyhneme, je ale potrebné, aby prínos lieku prevažoval nad jeho rizikami,“ uvádzajú odborníci a vysvetľujú tiež, že „nežiaduce účinky, ktoré sú uvedené v príbalovom letáku, poznáme z klinických skúšaní. Pre dlhodobé monitorovanie bezpečnosti liekov alebo vakcín však potrebujeme čo najviac údajov – kvantitatívnych aj kvalitatívnych. Aby bolo hlásenie možné čo najlepšie posúdiť, majú v ňom byť uvedené čo najpodrobnejšie informácie o pacientovi, všetkých užívaných liekoch a o vzniknutej nežiaducej reakcii. Hlásenie je najlepšie podať prostredníctvom elektronického formulára na našom webe. Podozrenia na nežiaduce účinky majú povinnosť hlásiť zdravotnícki pracovníci a farmaceutické spoločnosti. Túto možnosť majú aj pacienti. Dôležité je hlásiť najmä závažné a neočakávané nežiaduce reakcie (tie, ktoré nie sú uvedené v príbalovom letáku).“ Všetky nahlásené podozrenia na vedľajšie účinky dôkladne posúdia odborníci štátneho ústavu z oddelenia farmakovigilancie. Hlásenia sa tiež zbierajú a posudzujú na úrovni Európskej únie a medzinárodnej databázy EUDRAVIGILANCE. Hlásenia môžu viesť k pridaniu nových nežiaducich účinkov alebo interakcií do príbalového letáku, k pridaniu kontradindikácií, či k zmene v predpisovaní lieku alebo v jeho dávkovaní. Systém hlásení slúži na monitorovanie bezpečnosti liekov. „Štátny ústav neposkytuje zdravotnú starostlivosť a nemôže meniť či navrhovať liečbu – ak sa u vás po podaní lieku vyskytla závažná nežiaduca reakcia, ďalšiu liečbu je nutné konzultovať s lekárom,“ upozorňujú odborníci zo ŠÚKL.

zdroj foto StockSnap pixabay

Odoslať komentár