20 Júl, Sobota
 24 °C
TOP

Holuby ako riziko nákazy

Holuby na námestiach, strechách domov, balkónoch i parapetoch. Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) informujú o tom, aké ochorenia môžu holuby prenášať, ako sa pred týmito ochoreniami chrániť a čo je dôležité nezanedbať.

Medzi najčastejšie ochorenia prenášané holubmi patrí ornitóza (psitakóza). Pôvodcom ochorenia je baktéria Chlamydofila psittaci. U ľudí sa však toto ochorenie vyskytuje veľmi zriedka. Ak sa človek nakazí, tak od infikovaného vtáka – s príznakmi alebo bez príznakov, ktorý vylučuje chlamýdie. „Nákaza sa šíri prevažne vzduchom a prachom. Človek sa môže infikovať vdýchnutím vzduchu kontaminovaného výlučkami infikovaných vtákov, zriedka zanesením baktérie do tela pri poranení infikovaným vtákom alebo pri manipulácii s chorými a uhynutými vtákmi,“ hovorí Mgr. Veronika Košťálová z Odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR a dodáva, že medzi najčastejšie príznaky ochorenia patria: horúčka, zimnica, bolesť hlavy, bolesť svalov, zápaly horných a dolných dýchacích ciest, pričom ochorenie má inkubačnú dobu 5 až 14 dní.

Ako postupovať u detí po kontakte s výkalmi

„Základom prevencie pred nákazou je dodržanie základných hygienických opatrení, ako je dôkladné umytie rúk, prípadne iných znečistených častí tela, ktoré s holubím trusom prišli do kontaktu. Ak sú prítomné príznaky podráždenia, svrbenia, červenania, alebo neskôr príznaky ornitózy, je vhodná konzultácia s lekárom,“ odporúča Mgr. Veronika Košťálová.

Ako sa správne chrániť pred nákazou?

Pri čistení balkónov znečistených od trusu holubov odporúčajú odborníci používať osobné ochranné pomôcky, akými sú ochranné rukavice a respirátor a tiež dodržiavať dôkladnú hygienu rúk. Tieto opatrenia minimalizujú kontakt kože a sliznice s potenciálne infikovaným biologickým materiálom. V prípade väčšieho znečistenia odporúčajú dať vtáčí trus odstrániť špecializovanej firme, ktorá pri práci používa profesionálne vybavenie. V rámci prevencie sa odporúča nainštalovať bariérovú ochranu na fasádu budovy napríklad siete, hroty a podobne, ktorá zabráni holubom sadať na budovy.

Informácie poskytol Odbor surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR

Ilustračné foto. zdroj foto Alicja pixabay

Odoslať komentár