22 Máj, Streda
 21 °C
TOP

Chrípková sezóna sa začala

Chrípková sezóna sa podľa odborníkov už začala a Úrad verejného zdravotníctva SR prináša v tejto súvislosti na svojom facebookovom profile zásady prevencie respiračných ochorení.

Počas chrípkovej sezóny cirkulujú v populácii aj iné, takzvané chrípke podobné ochorenia. Chrípku spôsobuje vírus chrípky, ktorý má niekoľko typov a subtypov. Chrípke podobné ochorenia vyvolávajú adenovírusy, rinovírusy, respiračný syncyciálny vírus (RSV), baktéria Mycoplasma pneumoniae a vírus parachrípky.

Chrípka, chrípke podobné ochorenia a aj COVID-19 patria medzi nákazy prenášané vzdušnou cestou. V menšej miere môžu k ich šíreniu prispievať aj kontaminované povrchy – kontaktom sa škodlivý patogén prenesie z povrchu na ruky a následne si ho možno nevedomky zaniesť na sliznice – ústa, nos či oči, cez ktoré pôvodca ochorenia prenikne do tela. Keďže sa spomínané choroby šíria v princípe rovnako, fungujú na ne aj rovnaké zásady prevencie.

Všeobecné zásady prevencie ochorení prenášaných vzdušnou cestou:

-Očkovanie proti respiračným ochoreniam – ideálnu ochranu očkovaním pred respiračnými ochoreniami predstavuje takzvaná triáda očkovania, teda kombinácia ochrany proti COVID-19, proti chrípke a proti pneumokokovým ochoreniam.

-V prípade prvých príznakov ochorenia je treba zostať ihneď doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia, napríklad v pracovných či detských kolektívoch a liečiť sa. Pripomíname tiež, že ak potrebujete svoj stav konzultovať s lekárom, v zdravotníckom zariadení a v čakárni u lekára je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty.

-Dôsledná a častá hygiena rúk, obmedziť podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, nedotýkať sa tváre a očí neumytými rukami.

-Vyhýbať sa kontaktu s osobami s príznakmi ochorenia – respektíve preventívne nosiť riadne nasadený respirátor FFP2 v situáciách, kedy nemožno vyhodnotiť zdravotný stav osôb v bezprostrednom okolí.

-Dodržiavať respiračnú etiketu – kašeľ a kýchanie do jednorazovej vreckovky, bezodkladné vyhadzovanie použitých vreckoviek do uzatvárateľnej nádoby na odpad, nasadenie si respirátora FFP2 v spoločnosti iných osôb pri výskyte príznakov ochorenia.

-Časté krátke nárazové vetranie niekoľkokrát počas dňa.

-Pravidelná dezinfekcia povrchov, ktorých sa ľudia často dotýkajú prípadne nezdieľať osobné predmety s inými ľuďmi.

-V materských školách vykonávať vstupný ranný filter, vďaka ktorému sa zamedzí, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa.

foto: guvo59 pixabay

Odoslať komentár