19 Apríl, Piatok
 5 °C
TOP

Zachránili domček Deduška Večerníčka

Malý roľnícky domček zastrešený slamenou strechou a nápadne sa podobajúci rozprávkovej chalúpke Deduška Večerníčka sa podarilo zachrániť. Vďaka úsiliu mnohých šikovných ľudí sa chalúpka dočkala obnovy.

Domček Deduška Večerníčka sa nachádza v najvýchodnejšom kúte Slovenskej republiky – v obci Nová Sedlica a mladšej i staršej generácii divákov je známy z televíznej obrazovky verejnoprávnej televízie. „Ide o národnú kultúrnu pamiatku Dom ľudový v Novej Sedlici, postavenú s najväčšou pravdepodobnosťou na prelome 19. a 20. storočia, ktorá je súčasťou pamiatkového fondu Slovenskej republiky od 27. novembra 1987,“ hovorí Anton Liška, pamiatkar z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Prešove.

Domček museli najskôr presťahovať

Nakoľko sa národná kultúrna pamiatka nachádzala na vlastnícky nevysporiadanom pozemku, Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasil s jej premiestnením na nový pozemok v obci, situovaný asi 120 metrov juhozápadne od pôvodnej parcely. „Tunajší úrad povolil premiestnenie pamiatky aj z toho dôvodu, že objekt sa už aj tak nenachádzal na svojom pôvodnom miestne. Po skončení druhej svetovej vojny bol totiž premiestnený na západný okraj pôvodného pozemku, aby ustúpil výstavbe novšieho murovaného rodinného domu,“ objasňuje pamiatkar. Dodáva, že obnova objektu prebiehala v dvoch fázach. Prvá, realizovaná v roku 2019, zahŕňala inšpekčnú a projekčnú činnosť, druhá, prebiehajúca v roku 2020, sa týkala práve premiestnenia a obnovy pamiatky. „Objekt sa najskôr rozobral, odstránili sa staré vápenno-cementové omietky a slamená krytina, očíslovali sa jednotlivé konštrukčné prvky zrubu a krovu, rozobralo sa komínové teleso, podlaha, strop aj zrub s krovom, odinštalovali sa okenné a dverné výplne a poškodené konštrukčné drevené prvky objektu boli buď vymenené alebo obnovené. Vybudované boli nové kamenné základy a oporný múr vo svahu zadnej časti parcely, na ktorú bola pamiatka následne premiestnená a nanovo zložená,“ prezrádza odborník.

Nasledovala obnova chalúpky

Pri obnove pamiatky boli podľa pamiatkara použité tradičné materiály a stavebné postupy. „Okolo objektu bol vybudovaný odkvapový chodník a vyspravil sa zrub. Prebehla obnova interiérových a exteriérových omietok, ktoré sú prírodné hlinené, vybudoval sa drevený záklop a komínové teleso, osadili sa okenné a dverné výplne a objekt bol zastrešený slamenou krytinou. V novembri bola pamiatka elektrifikovaná, zrealizovali sa vápenné nátery interiérových a exteriérových omietok, osadila sa nová drevená dosková podlaha, zástrčky a vypínače, nainštalovalo sa vykurovanie a zrealizovali sa práce na úprave okolia. Začiatkom decembra boli v objekte nainštalované nové svietidlá,“ popisuje odborník. „A možno pribudne aj búda so psom a jabloň. Kto vie? Nechajte sa prekvapiť,“ hovorí pamiatkar.

Foto: Takto vyzerala pôvodná chalúpka v Novej Sedlici. zdroj foto: Archív KPÚ Prešov, fond Scany negatívov, Nová Sedlica, neg. č. 37722-4

Odoslať komentár