23 Júl, Utorok
 22 °C
TOP

Študenti vybudovali dažďovú záhradu

Študenti z regiónu Dolného Žitného ostrova v spolupráci s lektormi vytvorili v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SEV SAŽP) Dropie funkčnú dažďovú záhradu, ktorá bude zároveň slúžiť ako príkladný adaptačný prvok. Prezentovať ju budú individuálnym návštevníkom, ako aj žiackym skupinám, ktoré si ju môžu svojpomocne zrealizovať aj na svojom školskom dvore.

Dažďovú záhradu realizovali v rámci workshopu pre mladých ako jeden z výstupov projektu Climate Change Living Lab Dropie, ktorého cieľom je vytvoriť ekocentrum s ukážkovými opatreniami na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy, ako aj tvorba vzdelávacích materiálov a kurzov pre využitie vo výchovno-vzdelávacom procese. „V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia sa podarilo nastaviť ambiciózny a živý koncept ďalšieho rozvoja strediska SEV SAŽP Dropie a to jeho premenou na modelové centrum pre zmenu klímy. Veľmi dôležitou súčasťou projektu je aj podpora systematického prístupu k environmentálnej výchove a vzdelávaniu, integrácia praktických ukážok opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy. V projekte počítame so spoluprácou so školami, materskými školami, univerzitami a samosprávami,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.

Ako funguje dažďová záhrada? – Dažďová záhrada je umelo vytvorený adaptačný prvok, ktorý je možné realizovať v rôznych veľkostiach, v závislosti od plochy strechy, z ktorej je voda do nej odvádzaná. Ide o cielene vytvorenú priehlbinu, určenú na zber dažďovej vody z pevných plôch: striech, chodníkov, parkovísk a podobne. Spomalením odtoku voda vsiakne do podložia tam, kde spadla a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny a zosilňovaniu dopadov sucha. Správne navrhnutá dažďová záhrada nevytvára podmienky pre stojatú vodu a rozmnožovanie komárov. Vsakovaním a vyparovaním vody dokáže zmierniť letné horúčavy až o 2°C, zvýšiť vzdušnú vlhkosť a znížiť množstvo alergénov vo vzduchu a zároveň vytvára ostrov života a úkryt pre mnohé živočíchy. Vďaka vsakovaniu sa voda vracia do malého vodného cyklu.

zdroj foto SEV SAŽP

Odoslať komentár