22 Máj, Streda
 21 °C
TOP

Zachraňujú pôvodné druhy rýb

Vzájomná spolupráca Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) so Slovenským rybárskym zväzom (SRZ) prináša prvé výsledky pri záchrane jedného z ohrozených pôvodných druhov rýb. V zrevitalizovanom rybníku v Žiari nad Hronom prebieha záchranný chov chráneného karasa zlatistého (Carassius carassius), ktorý je druhom národného významu.

S realizáciou záchranného chovu karasa zlatistého začali v máji minulého roku na základe zmluvy o spolupráci medzi ŠOP SR a Miestnou organizáciou SRZ Žiar nad Hronom. „Náhradný biotop karasa sme zrekonštruovali na vlastné náklady na pozemku v blízkosti odstavného ramena Hrona. Ide o kruhové jazierko s hĺbkou cca. 120 cm a s plochou približne 80 m2. Jazierko je čiastočne zatienené brehovým porastom vŕb a jelší, pričom brehy sú porastené rôznorodou bylinnou mokraďovou vegetáciou,“ vysvetľuje okolnosti vzniku záchranného chovu Richard Štencl zo SRZ Rada Žilina. Tohtoročný kontrolný aprílový odlov potvrdil prvé úspechy záchranného chovu a v spolupráci s Katedrou ekológie Prešovskej univerzity boli odobrané vzorky biologického materiálu na analýzu DNA.

Karas zlatistý, predtým obyčajný, je pritom našou pôvodnou kaprovitou rybou, ktorá v minulosti bežne obývala stojaté nížinné vody, ako sú mŕtve ramená alebo menšie husto zarastené rybníčky. Ako uvádza hydrobiológ ŠOP SR Juraj Hajdú: „V súčasnosti populáciu karasa zlatistého ohrozuje okrem straty vhodných biotopov aj nepôvodný karas striebristý. Našim cieľom je preto po úspešnom odchove novej generácie postupný návrat tohto chráneného druhu na vhodné lokality do voľnej prírody. Vo významnej miere bude však úspešnosť tohto projektu záležať aj na miestnych rybároch, aby v takýchto lokalitách nevysádzali nepôvodného karasa striebristého. Jeden z faktorov, ktorý podporuje šírenie karasov striebristých vo voľnej prírode, je totiž práve človek. Rybári ho často používajú ako nástrahovú rybu.“ Nezvratnú škodu tiež spôsobujú chovatelia okrasných foriem karasa tzv. „koi“, ktoré po zrušení chovu často vypúšťajú do voľnej prírody.

ŠOP SR sa podieľa taktiež na paralelnej aktivite záchrany karasa zlatistého v Košiciach, kde bolo v spolupráci s Botanickou záhradou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na rovnaký účel novo vytvorené jazierko v areáli Botanickej záhrady.

Informácie a foto poskytol Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Odoslať komentár