20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Prebieha krúžkovanie bocianích mláďat

V týchto dňoch vrcholí hniezdna sezóna bociana bieleho. Krúžkovatelia Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a distribučnými spoločnosťami začínajú s označovaním mláďat odčítacími krúžkami.

Ako uvádza hlavný koordinátor sčítania bocianov bielych na Slovensku Miroslav Fulín: „Údaje odčítané z krúžkov na nohách nám napomáhajú poznať životný osud označených jedincov, ich vek, vernosť k hniezdu, k partnerovi a tiež ktorá veková kategória sa najväčšou mierou podieľa na reprodukcii.“ Súčasťou návštevy hniezd je odstraňovanie nevhodného hniezdneho materiálu akými sú napríklad plasty, igelity, handry, špagáty a prípadné spätné vkladanie vypadnutých mláďat doteraz chovaných v rehabilitačných staniciach.

Staňte sa aktívnym pozorovateľom – Krúžkovanie je na viacerých miestach na Slovensku spojené so stretnutím so žiakmi škôl a verejnosťou, kde je im umožnené zblízka vidieť bocianie mláďa a získať informácie o jeho živote. Žiaci, študenti ako aj široká verejnosť sa zároveň môžu zapojiť do aktuálne prebiehajúceho Ekovýchovného programu Bocian, ktorého 22. ročník zastrešuje ŠOP SR. „Prostredníctvom programu dobrovoľní pozorovatelia sledujú a zaznamenávajú najdôležitejšie udalosti v živote bocianov na vybranom hniezde. Pozorovateľ sleduje bocianie hniezdo od prvých príletov, príprav hniezda, cez znášku vajec až po prvé výlety mladých bocianov z hniezda a ich odlet. Aj vďaka aktívnym pozorovateľom, máme k dispozícii zaujímavé údaje o stave bocianej populácie na Slovensku,“ hovorí Miroslav Fulín. Minulý rok obsadili bociany na Slovensku 1390 hniezd.

Pozor na kolíziu s bocianom – „V posledných dňoch sme boli informovaní o viacerých usmrteniach dospelých bocianov po zrážke s motorovým vozidlom, vlakom či po kontakte s elektrickým vedením. Pred prichádzajúcimi dopravnými prostriedkami nevedia včas uniknúť a tak končia pod ich kolesami. O mláďatá na hniezdach sa následne musí postarať partner, ktorému sa to nie vždy darí s úspechom,“ upozorňuje Miroslav Fulín. Veľkoplošne pestované monokultúry poľnohospodárskych plodín nútia bociana hľadať potravu (hraboše) v cestných priekopách či železničných násypoch. „Žiadame preto verejnosť o zvýšenú pozornosť pri sledovaní takto postihnutých hniezd a ohľaduplnosť k bocianom pri cestnej premávke. V prípade kolíznych situácií s bocianom kontaktujte linku 112 alebo príslušnú správu ŠOP SR či národného parku,“ dodáva.

Informácie poskytol Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/Birdlife Slovensko

autor foto M.Fulin

Odoslať komentár