22 Máj, Streda
 21 °C
TOP

Aplikácia na podporu duševného zdravia detí

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) reaguje na aktuálne informácie o zhoršovaní duševného zdravia detí a mladistvých. Spúšťa pre nich mobilnú aplikáciu Sanity na podporu duševného zdravia, ktorá je zameraná na ovplyvňovanie úzkosti.

Realizácia viacerých výskumov nám umožnila porovnať prežívanie rodičov a ich detí na Slovensku už počas pandémie,“ hovorí hovorí PaedDr. Robert Tomšik, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Situáciu v oblasti psychického zdravia podľa neho zhoršil aj vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý sa nás týka dodnes.

„U mnohých rodičov sme zaznamenali problémy spojené s ich psychickým zdravím či fungovaním rodiny,“ uvádza psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. „Percentá detí, ktoré počas pandémie dosiahli skóre klinickej závažnosti úzkosti, depresie, či percentá detí, u ktorých sme zaznamenali rôzne problémy, neboli ani zďaleka malé. Preto prichádzame s aplikáciou, ktorá bude človeka sprevádzať počas toho, keď prežíva úzkosť. Ponúkne mu stratégie, z ktorých si vyberie tú, ktorá bude pre neho efektívna,“ pokračuje Kopányiová.

Aplikácia Sanity má dve hlavné priority – Sú nimi (seba)diagnostika a psycho-edukácia. Je možné otestovať si v nej aktuálny stav úzkosti. Deti a mladí ľudia si v nej môžu viesť myšlienkový denník, pravidelne zaznamenávať, akú majú náladu, ale aj to, čo ich trápi. Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zrozumiteľnou formou vysvetľujú jednotlivé typy úzkosti (sociálna fóbia, panické ataky, fóbie, perfekcionizmus, voľne plynúca úzkosť) a mladý človek si vyberá z overených návodov čo robiť v prípade, ak pociťuje niektoré z jej príznakov. Aplikácia prináša aj podcasty, kartičky pomoci a praktický návod na nácvik dýchania, ktorý pomáha v krízovej situácii dostať ihneď úzkosť pod kontrolu.

Aplikácia by mala mladým ľuďom poskytnúť spätnú väzbu o ich prežívaní úzkosti. Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie však zdôrazňujú, že je dôležité, aby deti a mladí ľudia brali svoj stav vážne a aby sa spolu s rodičmi nehanbili vyhľadať odbornú pomoc.

zdroj foto artbykleiton pixabay

Odoslať komentár