20 Júl, Sobota
 25 °C
TOP

Ojedinelé nálezy bronzových predmetov v okrese Piešťany

V minulom roku sa v okrese Piešťany objavili dva zaujímavé archeologické nálezy z mladšej až neskorej doby bronzovej, teda 1 300/1 200 až 900/800 p.n.l., ktoré môžeme podľa odborníkov považovať za ojedinelé, keďže sa zatiaľ nepreukázalo, že by pochádzali z pokladu alebo súdobého sídliska či pohrebiska.

V Hubine sa našiel počas úpravy terénu, kvôli lepšiemu prístupu na lezeckú stenu, bronzový kosák v tvare polmesiaca. „Kosák nie je dochovaný v plnej dĺžke. Má odlomený hrot a aj ukončenie rúčky na opačnej strane. Na vrchnej strane sa nachádzajú dve plastické rebrá vo funkcii výzdobného, ale i funkčného prvku, nakoľko kosák spevňujú voči deformácii ohybom. Zo spodnej strany je kosák plochý, bez akéhokoľvek plastického stvárnenia alebo dodatočných úprav. V časti rukoväte sa nachádza plastický výčnelok a oválny otvor na uchytenie. Pôvodne mala rukoväť ešte násadu, napríklad z dreva či z parohu,“ popisuje nález Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava a dodáva, že na kosáku sú tiež stopy po odlievaní v podobe ostrých okrajov bez stôp po finálnej úprave pilníkom. Takéto kosáky sa podľa jeho slov používali na ručnú žatvu obilia. „Z lokality je známe osídlenie z obdobia mladšej doby kamennej. Prieskumom okolia, po ohlásení nálezu, bol získaný črep, ktorý je možné datovať len rámcovo do medenej (neskorej kamennej doby) až rímskej doby,“ objasňuje odborník.

V Piešťanoch sa našla počas športovej aktivity pri poľnej ceste bronzová sekera s tuľajkou a postranným uškom. „Nástroj má zosilnené a rovné ústie s oválnym prierezom. Uško s oválnym otvorom vyčnieva v mieste napojenia ponad ústie. Pod ústím sú dve horizontálne plastické rebrá. Pod nimi je hrboľ. Na oboch bokoch sú dve vertikálne oblúkové rebrá vychádzajúce z úrovne napojenia uška na telo a končiace v rozhraní tela a ostria. Ostrie je plynulo napojené na telo, zaoblené len pri krajoch a vylámané na viacerých miestach,“ hovorí o ďalšom z nálezov Matúš Sládok a prezrádza, že tuľajka a uško slúžili na pripevnenie dreveného poriska.

autor foto Matúš Sládok, KPÚ Trnava

Odoslať komentár