20 Júl, Sobota
 24 °C
TOP

Čas kedy užívame lieky je dôležitý

Pri užívaní liekov je podľa odborníkov dôležité dbať aj na čas, kedy ich užívame. Vhodné načasovanie užívania lieku pomáha správne zacieliť liečbu a predísť možným nežiaducim účinkom. Pri načasovaní užívania lieku lekár prihliada na rôzne faktory.

Hladina účinnej látky v tele

Každá dávka lieku obsahuje presné množstvo účinnej látky, ktorá sa vstrebáva v určitom časovom intervale. Pri niektorých liekoch, ako napríklad antibiotiká, je dôležité, aby bola hladina účinnej látky v tele počas celej doby liečby rovnomerná. To znamená, že pri užívaní liekov je potrebné dodržiavať presný čas aj odstup medzi jednotlivými dávkami.

Pravidelné striedanie cyklov v tele

Niektoré funkcie ľudského tela prebiehajú inak počas bdelého stavu a inak počas spánku. Na užívanie niektorých liekov má preto vplyv aj to, v ktorej časti dňa ich užijete. Napríklad hypnotiká, čiže lieky na spanie, sa zvyčajne užívajú večer, pred spánkom a ich užitie ráno by bolo kontraproduktívne.

Stravovací režim

Účinnosť a vstrebávanie lieku v tele ovplyvňuje aj to, čo máme v čase jeho užitia v žalúdku. Preto je dôležité, aby ste vedeli, či máte liek užiť pred, počas alebo po jedle.

Informácie o správnom čase užívania liekov vám poskytne lekár, prípadne lekárnik. Informácie o tom, či užiť liek pred jedlom, po jedle alebo nalačno nájdete v písomnej informácii pre používateľa v takzvanom príbalovom letáku. Tieto pokyny určite dodržujte, pretože priamo ovplyvňujú účinnosť lieku aj možný výskyt vedľajších účinkov.

Informácie poskytol Štátny ústav pre kontrolu liečiv

zdroj foto Mizianitka pixabay

Odoslať komentár