21 Máj, Utorok
 23 °C
TOP

Maskulínny svet úspešných podnikateľov formujú rodové stereotypy

Najnovšia štúdia psychologičiek a psychológov zo Slovenskej akadémie vied, ktorá analyzuje, do akej miery rodové stereotypy ovplyvňujú podnikateľské zámery Slovákov a Sloveniek, priniesla zaujímavé výsledky. Vďaka nim sa dozvedáme napríklad, že ak si máme predstaviť úspešného podnikateľa, predstavíme si muža ale i to, že pre ženy je kariéra podnikateľky menej atraktívna.

Vo vnímaní rodových rolí vhodných pre mužov a ženy patrí Slovensko medzi najkonzervatívnejšie krajiny. Rodové stereotypy určujú sociálne očakávania a naznačujú, ktoré správanie je prijateľné pre mužov a ktoré je vhodné pre ženy. Zároveň však môžu narušiť to, o akom povolaní pre seba uvažujeme. Ovplyvniť nás môžu aj spoločenské predsudky voči tomu, keď mužské role zastávajú ženy a naopak.

Je podnikanie doména mužov?

O podnikaní sa obvykle hovorí ako o mužskej doméne podobnej džungli, v ktorej môže prežiť len ten najschopnejší. Potvrdila to aj štúdia, v ktorej sa odborníčky a odborníci respondentov pýtali na to, ako si predstavujú úspešných podnikateľov. „Muži aj ženy považovali úspešných podnikateľov za veľmi maskulínnych, čiže dominantných a ľahko sa rozhodujúcich. Pri myšlienke na úspešného podnikateľa si predstavili podobne stereotypné mužské postavy,“ vysvetľuje Magdalena Adamus z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV (ÚEF CSPV SAV). Prekvapivým zistením bol pre odborníkov fakt, že pohlavie ako také nemalo priamy vplyv na ochotu začať podnikať.

Zostane podnikanie mužským svetom?

Vysvetlenie rozdielov medzi mužmi a ženami v oblasti podnikania by sa malo podľa odborníkov preto hľadať skôr v prevládajúcich rodových normách a stereotypoch než v samotnom pohlaví. Vedkyne a vedci zo SAV svojím výskumom upozorňujú, že rodové stereotypy sú všadeprítomné a môžu im začať veriť aj tí či tie, ktorých sa týkajú. Zdôrazňujú, že spoločnosť, v ktorej prevládajú rodové stereotypy, môže produkovať skreslené správanie. Zároveň apelujú, že iba zmenou stereotypov týkajúcich sa podnikateliek môžeme zvýšiť počet žien, ktoré prejavujú silné podnikateľské zámery a v konečnom dôsledku sa rozhodnú si firmu naozaj založiť. „Aby sme podporili ženy v oblasti podnikania, musíme urobiť viac, než ich len povzbudzovať, aby zakladali firmy. Bez toho, aby sa zmenilo aj vnímanie podnikania založené na rodových stereotypoch a ženy získali pocit akceptácie a vlastnej účinnosti, sa každé takéto povzbudenie ukáže ako márne a podnikanie zostane mužským svetom. V konečnom dôsledku nejde len o to, čoho sú ženy schopné, ale o to, čo my ako spoločnosť považujeme za vhodné pre ženy, aby dosiahli,“ dodáva vedkyňa na záver.

Zdroj informácií SAV

Odoslať komentár