22 Júl, Pondelok
 25 °C
TOP

Hodina Zeme

V rámci podujatia Hodina Zeme zmobilizuje 25. marca 2023 Svetový fond na ochranu prírody (WWF) ľudí na celom svete, aby “vypli” v prospech našej planéty.

V praxi to znamená, že sa 25. marca 2023 na známych budovách a pamiatkach po celom svete na jednu hodinu v čase od 20.30 h miestneho času vypnú svetlá, a zároveň budú aj jednotlivci na celom svete vyzvaní, aby počas dňa sami „vypli“ a strávili 60 minút tým, že urobia niečo pozitívne pre našu planétu. Môže ísť pritom o akúkoľvek činnosť prospešnú pre našu planétu – vyčistenie svojho okolia, lesa, brehov obľúbenej rieky, jazera, výsadby stromov, či skrášlenia parkov a záhrad. Jedna hodina sa tak premení na tisíce inšpiratívnych udalostí v prospech prírodného prostredia našej planéty.

WWF varuje, že nasledujúcich sedem rokov je rozhodujúcich pre zastavenie straty biodiverzity a zmierňovanie zmeny klímy, preto konkrétne akcie sú potrebnejšie než kedykoľvek predtým. „Prírodu už nestačí len chrániť, musíme ju začať obnovovať,” hovorí Martina Paulíková z WWF Slovensko. „Musíme vyčleniť územia, kde sa môžu voľne pohybovať zvieratá, kde môžu rásť stromy… Jednoducho dať prírode vlastný priestor. Na druhej strane vidíme, že mnohé zásahy človeka do prírody v minulosti vyvolali väčšie negatívne dopady na životné prostredie, ale aj zdravie a životy obyvateľov. Tam, kde je to možné, je potrebné tieto negatívne vplyvy odstrániť a dať riekam, lesom a živým organizmom novú šancu na život,” dodáva.

Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF, do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí z celého sveta. Iniciatíva vznikla v roku 2007 v austrálskom Sydney, kedy 2,2 milióna domácností zhaslo svetlá a 2 000 firiem svoje reklamné pútače na jednu hodinu, aby tak spoločne symbolicky upozornili na akútnu potrebu riešiť problémy klimatickej zmeny. V súčasnosti Hodina Zeme okrem klimatickej zmeny upozorňuje aj na problém straty biodiverzity a ohrozenia prírodných zdrojov našej planéty.

Informácie poskytol WWF Slovensko

zdroj foto Seaq68 pixabay

Odoslať komentár