16 Apríl, Utorok
 6 °C
TOP

Zvýšte počet dní bez alkoholu

Alkohol je jednou z najčastejšie požívaných návykových látok v Slovenskej republike. Alkohol je pritom toxická, psychoaktívna látka s vlastnosťami, ktoré vyvolávajú závislosť.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že konzumácia alkoholu každoročne prispieva k 3 miliónom úmrtí na celom svete. Ďalšie milióny ľudí zas v dôsledku konzumácie alkoholu čelia invalidite a zhoršenému zdravotnému stavu. Alkohol je podľa WHO hlavným rizikovým faktorom predčasnej úmrtnosti a invalidity medzi osobami vo veku 15 až 49 rokov, pričom predstavuje 10 percent všetkých úmrtí v tejto vekovej skupine.

Ovplyvňuje naše zdravie

Alkohol ako omamná látka ovplyvňuje široké spektrum štruktúr a procesov v centrálnom nervovom systéme a zvyšuje riziko úmyselných a neúmyselných zranení. Alkohol má tiež značné toxické účinky na tráviaci a kardiovaskulárny systém. Alkoholické nápoje sú Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny klasifikované ako karcinogénne, keďže preukázateľne zvyšujú riziko hneď niekoľkých typov rakoviny. Okrem toho alkohol ako imunosupresívum zvyšuje riziko prenosných infekčných ochorení.

Čo možno urobiť?

Odborníci ponúkajú viacero možností, ako znížiť počet dní bez alkoholu. „Ujasnite si, ktoré budú vaše dni bez alkoholu a poznačte si ich do kalendára,“ radia. Tiež je podľa nich vhodné plánovať si aktivity bez alkoholu. „Pripravte si zoznam činností, ktoré máte radi a ktoré nezahŕňajú pitie, a naplánujte si ich na ten čas, keď by ste obvykle popíjali alkohol,“ odporúčajú odborníci. Rovnako je podľa nich užitočné urobiť alkohol vo vašej domácnosti neviditeľným, a to tak, že ho nebudete mať vystavený na očiach.

Niekedy treba vyhľadať odborníka

Obmedzením pitia alkoholu dokážete priaznivo ovplyvniť svoje fyzické aj duševné zdravie, zlepšiť kvalitu spánku a medziľudských vzťahov. Ak pociťujte problémy s alkoholom, neváhajte vyhľadať pomoc odborníka.

Zdroj informácií Úrad verejného zdravotníctva SR

Ilustračné foto. zdroj foto kaicho20 pixabay

Odoslať komentár