20 Júl, Sobota
 24 °C
TOP

Začalo sa plošné testovanie na celom Slovensku – výnimky a pravidlá

Od 27. januára sa bude treba preukazovať pri viacerých situáciách negatívnym testom. Až do 3. februára sa môžete preukazovať testom, ktorý bol urobený od 18. do 26. januára. Po 3. februári už bude treba v regiónoch s horšími výsledkami nový test.

Otestovať sa možno v mobilných odberových miestach, ktoré zriadilo ministerstvo zdravotníctva. Je ich po celom Slovensku 250. V zhruba sto z nich sa dá objednať aj na konkrétny deň a termín, tak nebudete musieť stáť v rade. Okrem toho bude platiť aj PCR test, ale ten je spoplatnený. Samospráva by mala zriadiť podľa vlády ďalšie odberné miesta, aby ľudia nemuseli dlho čakať v radoch. Okrem toho môžu testovať aj firmy, ktoré môžu vystaviť aj certifikát.

Ľudia, ktorí sa vedia preukázať potvrdením o prekonaní koronavírusu, sa nemusia dať testovať. Potvrdenie o prekonaní covidu-19 nemôže byť staršie ako tri mesiace.

Zákaz vychádzania sa predlžuje

Vláda predlžuje zákaz vychádzania, ktorý bol nateraz platný do nedele 24. januára. S dvojdňovou prestávkou sa opäť zavedie od stredy 27. januára a platiť bude pravdepodobne do nedele 7. februára.

Zákaz vychádzania platí od piatej hodiny ráno do jednej hodiny v noci. Čiže medzi 1:00 až 5:00 v noci zákaz vychádzania neplatí.

Od 8. februára by sa mali opatrenia riadiť covid automatom, ktorý predpokladá aj regionálny princíp.

Negatívny test bude treba aj do práce

Negatívne testy budú ľudia na niektoré výnimky zo zákazu vychádzania potrebovať od stredy 27. januára.

Práve od tohto dňa bude platiť sprísnený zákaz vychádzania. Ľudia budú smieť opustiť domovy len na základe stanovených výnimiek – pričom na niektoré z nich budú potrebovať negatívny test a na niektoré nie.

Rovnakú váhu ako negatívny PCR alebo antigénový test bude mať doklad o prekonaní ochorenia covid-19, nie starší ako tri mesiace.

Tu sú výnimky zo zákazu vychádzania, na ktoré TREBA negatívny test:

cesta do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa nemôže vykonávať prácu formou home office, a cesta späť;

cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office, a cesta späť;

cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cesta späť; táto požiadavka sa však netýka detí pod 15 rokov ani seniorov nad 65 rokov;

cesta do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, do servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cesta do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, do opravovne obuvi;

cesta na výdajné miesto internetových obchodov (e-shopov), cesta na výdajné miesto iných obchodov a cesta späť;

cesta s cieľom vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia;

cesta žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy do a zo školy a školského zariadenia;

cesta dospelého s cieľom sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča strednej školy do školy a školského zariadenia a cesta späť;

cesta na hromadné podujatie povolené úradom verejného zdravotníctva;

cesta na úrad či iný orgán štátnej moci, ak úkon nemohol byť vykonaný na diaľku, a cesta späť.

Kedy negatívny test potrebný nebude

Opustiť domov budú smieť ľudia aj bez negatívneho testu, opäť podľa presne stanovených pravidiel. Tu sú výnimky, pri ktorých nebude treba mať negatívny antigénový či PCR test:

cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne (čiže potraviny, lieky, drogéria, hygienický tovar, krmivá pre zvieratá);

cesta do lekárne či do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, a cesta späť;

cesta na testovanie, teda vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu;

deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov nebudú potrebovať test ani na pobyt v prírode;

cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť;

cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cesta späť;

vychádzka so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cesta s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá;

zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti;

cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť; to isté platí aj na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča;

cesta dieťaťa materskej školy do a zo školy a školského zariadenia, cesta žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia;

cesta pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;

cesta na súdne pojednávanie či na predvolanie orgánmi činnými v trestnom konaní.

Zdroj: dennikn.sk

Odoslať komentár