19 Apríl, Piatok
 3 °C
TOP

Správajme sa zodpovedne

Konzílium epidemiológov pri ministerstve zdravotníctva neodporúča cestovanie do zahraničia a zdôrazňuje potrebu dodržiavania základných hygienických opatrení.

„Už známe heslo ROR – rúško, odstup, hygiena rúk, sú základné veci, ktoré je treba dodržiavať pri ochrane pred ochorením COVID-19 a nemali by sme na to zabúdať,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Odborníci sa zhodli aj na zákaze podujatí nad 1000 ľudí vrátane športových akcií od septembra do októbra. Zákaz má platiť aj pre interiérové hromadné podujatia nad 500 ľudí a akcie po 23.00 h s výnimkou svadieb.

Novinka je pre školákov. Odborníci sa zhodli na tom, aby nosenie rúšok v triedach v prvých dvoch týždňoch školského roka bolo povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl.

Nosenie rúšok prvé dva týždne má u detí veľký význam, pretože sú v prípade nákazy zväčša bezpríznakové, čo znamená, že ochorenie môžu nevedomky prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové skupiny ľudí. Prekryté horné dýchacie cesty sú významnou prevenciou, pretože tým zabraňujeme explozívnemu šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne ho spomaľujeme.

Odoslať komentár